Risikoen for at barn kan svelgje mindre batteri er særleg stor når det gjeld knappecellebatteri, opplyser Giftinformasjonen. Av desse har litiumbatteri størst spenning.

Det var eit slikt batteri som stod fast i halsen til Fride Venøy Kvalheim i 25 dagar, før ho endeleg vart røntgenundersøkt. Fotografiet fjerna all tvil om kvifor den ti månader gamle babyen ikkje klarte å ta til seg næring. Eit 3 volts litiumbatteri med diameter på 22 millimeter stod fast i spiserøyret.

— Ho har vore ekstremt heldig, seier Magnus Hilland, lege i spesialisering ved Øyre-nase-halsavdelinga på Haukeland Universitetssjukehus.

Dansk gut døydde

Fordi litiumbatteri har så høg spenning, kan skader i vevet utvikle seg raskt. Kjem batteriet i kontakt med fuktige slimhinner, kan det kortslutte og sende straum gjennom vevet.

I tillegg kan batteriet etse seg gjennom spiserøyret i løpet av fem til seks timar og fortsette gjennom hovudpulsåra. Det var dette som skjedde med ein dansk gut på 14 månader i november 2008. I to veker hadde guten hatt feber, hoste, smerter og problem med å ete.

Foreldra hadde mistanke om at han hadde slukt eit knappebatteri og hadde kontakt med alt i alt elleve legar på Holbæk Sygehus. Alle avviste denne mistanken, skriv Berlingske Tidende.

Etter to veker døydde guten. Då hadde knappebatteriet etsa hol i spiserøyr og hovudpulsåre.

- Lytt til foreldre

Årsaka til at Hilland seier at Fride frå Måløy har vore ekstremt heldig, er at batteriet ho slukte sannsynlegvis var nesten utlada.

— Det er i hovudsak straumen i batteriet som gjer at det etsar. At batteriet var nesten flatt, kan ha redda livet til Fride, forklarar Hilland.

Foreldra tok Fride med til sju ulike legar i løpet av 25 dagar. Dei hadde mistanke om at barnet kunne ha putta noko i munnen og svelgt det, men dette vart avvist av lege etter lege. Ingen av dei sju legane som undersøkte jenta oppdaga batteriet som stod fast i spiserøyret.

— Legar må lytte til foreldre! Det skjedde ikkje i dette tilfellet. Denne saka er eit godt eksempel på at det er lite kunnskap blant legar om knappebatteri, seier Hilland.

- Røntgen førsteprioritet

Hilland er legen som har følgt Fride tett opp etter at batteriet vart fjerna på Haukeland Universitetssjukehus i januar.

— Det såg ikkje fint ut med det same, men har heldigvis gått bra. I dag er det ingen spor av varige mein, seier Hilland.

Fride er eit av to barn som har fått fjerna eit batteri frå kroppen i løpet av det siste året.

— Foreldre med små barn må passe på at slike batteri ikkje ligg rundt i huset. Særleg barn mellom eit og tre år puttar ofte ting inn i munnen, seier Hilland.

— Er det mistanke om at eit barn kan ha fått i seg eit batteri, er det riktig inntil det motsette er bevist. Då er røntgen første prioritet. Det er vår policy på Haukeland.

I 2009 fortalde VG om eit foreldrepar i Haugesund som oppsøkte legevakta då dei skjønte at sonen på åtte månader hadde svelgt ei sikkerheitsnål. Legen nekta å ta røntgen, men bilete som vart tekne seinare på sjukehuset i Haugesund viste at guten hadde ei nål fast i spiserøyret.

Barnet vart sendt i helikopter til Bergen og hasteoperert.

EIT LITE KRONESTYKKE: Knappebatteriet kirurgane fjerna frå Frides spiserøyr hadde ein diameter på 22 millimeter. FOTO: T.A. Ellingsen, Helse Bergen
BLID OG GLAD: Fride Venøy Kvalheim, 14 månader, kom frå batteriuhellet med både helsa og humøret i behald. FOTO: TOR HØVIK