I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013,» er det listet opp 153 tiltak for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

I 2009 omkom 213 mennesker på norske veier, det laveste antallet siden 1955. Antall hardt skadde var 738, noe man må tilbake til 1947 for å finne.

Blant tiltakene er:

Mer trening for bilførere som skal ta førerprøven.

Fartskampanjen «hvilken side av fartsgrensen er du på?» Dessuten utrede hastighetsgrensene der du mister lappen.

  • Mer fokus på bilbeltebruk.
  • Stor satsning på bygging av midtrekkverk.
  • Mer bruk av fartsgrensen 30 og 40 km/t i stedet for 50 km/t i tettbygde strøk.
  • Flere veier får fartsgrense 70 km/t istedet for 80 km/t. Veier som i dag har fartsgrense på 90 km/t, men som mangler midtdeler, kan få nedsatt hastighet til 80 km/t.
  • Dynamiske fartsgrenser på veier som er ulykkesbelastet og med stor trafikk. Fartsgrensen kan bli endret ved ulykker eller vanskelige føreforhold.
  • Flere kontroller av tungtrafikken, og om de oppfyller kjøre— og hviletidsbestemmelsene.

Det er Statens vegvesen, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk som har utarbeidet planen.