1. C — Ingen farge eller figur er lik i hver rad eller kolonne.

3. E - To figurer utgjør den tredje.

5. D - En sort prikk på alle kantene.

7. F - Hver figur består av tre faser: Hel, delvis eller blank.

9. C - Fargen på ruten og mønsteret på halvsirkelen overlapper og hviskes ut. Ingen av fargene på sirkelen er lik i hver rad eller kolonne.

11. A - Tre grupper (Figur 1, 5 og 9. 2, 6 og 7. 3, 4 og 8). Symbolen midten medfører rotasjon. Hvite prikker fjerner svarte prikker og svarte prikker i midten flyttes ut.

13. A - Hver type figur har tre ulike stadier hvor to horisontale er helt bak, delvis over og under og over.

15. B - Figuren med sort kloss under seg holdes fast, mens de andre bytter plass.

17. E - Figuren roterer mot klokken. Den bølgete siden står stille, men flyttes over til neste linje ved åpninger.

19. C - Der hvor figurene overlapper hviskes de ut. Øvrig plassering har ingen betydning. En mer komplisert utgave av oppgave 2. 21. B - Den miderste figuren speiles og figurene som overlapper hviskes ut.