Hva er største tillatte totalvekt på motorvogn og tilhenger som kan kjøres med førerkort klasse B?

Inntil 3500 kg

Hvorfor bør du unngå unødvendig last på biltaket?

Bensinforbruk og forurensing øker

Hvorfor må det kontrolleres at bremsene tåler trykk?

For å sikre at bremsene ikke svikter i en kritisk situasjon når føreren bremser hardt

Hva betyr heltrukket gul sperrelinje?

Det er forbudt å krysse linjen

Hva kjennetegner en aktpågivende bilfører?

Flink til å oppfatte trafikken

Hvor stort felt dekker skarpsynet?

3-5 grader

Hvordan skal retningslys brukes i rundkjøringer?

Ved feltskifte og ved kjøring ut av rundkjøringen

Hva gir dårligst veggrep?

Piggdekk på tørr asfalt

Når får du vikeplikt fra høyre?

Når bilen fra høyre blir forstyrret eller hindret