Vi beklager situasjonen som har oppstått. Utgifter utover statens satser kan ikke forsvares.

Vi ser at denne saken, slik den er fremstilt, også har berørt kunsthøgskolens samarbeidsklima internt. Det tar vi på største alvor. Styret ber derfor ledelsen iverksette konkrete tiltak for å sikre at den interne kommunikasjonen blir bedre, og at skadene saken har påført kunsthøgskolens ellers gode miljø, minimeres.

Samtidig vil styret understreke at vi ser det som viktig å opprettholde og videreføre institusjonens internasjonale kompetanse. I dette arbeidet ligger både kunsthøgskolens samfunnsoppdrag og fremtidige ambisjon. Derfor vil styret og ansatte også i fremtiden foreta relevante studiereiser til internasjonalt ledende institusjoner. (...)

«Det er blitt formidlet til oss at deler av stab opplever at det er stor avstand og manglende kommunikasjon mellom ledelsen og styret på den ene siden, og ansatte på den andre siden. Et fortsatt godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø er avgjørende for kunsthøgskolens videre utvikling.» (...)

«Vi har startet en drøfting med representanter for fagorganisasjonene ved kunsthøgskolen om dette i dag, med det formål å konkretisere tiltak for å styrke kommunikasjonen, tidlig på høsten.»