bt.no presenterer her listen over alle de lokale dommerne, med oversikt over deres tidligere arbeidsforhold. 15 av 59 dommere har svart på bt.nos spørsmål om yrkesbakgrunn. For de 44 dommerne som ikke har svart, er opplysningene hentet fra offentlige databaser, søkerlister og dokumenter. Oversikten er imidlertid ikke komplett for samtlige av dommerne som ikke har svart.

Enkelte dommere har svart, men har ikke ønsket at opplysningene de ga brukes ut over en samlet statistikk. For disse oppgis opplysninger som er offentlig tilgjengelig på samme måte som for dommerne som ikke svarte.

Dommerne i Bergen tingrett:

Sjekk også: Dommerne i Nordhordland tingrett | Dommerne i Gulating lagmannsrett

Irene Amundsen (41), tingrettsdommer

Arbeidserfaring:

 • Førstekonsulent/rådgiver, Sivilombusmannen
 • Dommerfullmektig, Bergen/Midhordland
 • Konstituert byrettsdommer, Bergen
 • Konstituert herredsrettsdommer, Sunnhordland
 • Konstituert tingrettsdommer, Midhordland
 • Konstituert lagdommer, Gulating
 • Jurist/rådgiver, Fylkesmannen i Hordaland
 • 2005: Utnevnt til tingrettsdommer

Tor Holger Bertelsen (52), tingrettsdommer

Arbeidserfaring:

 • Advokatfullmektig, advokatfirmaet Martens (nå Schjødt)
 • Stipendiat, Københavns universitet
 • Amanuensis, Universitetet i Oslo
 • Konsulent, Fylkesmannen i Hordaland
 • Dommerfullmektig
 • 1994: Utnevnt til byrettsdommer

Beate Blom (43), tingrettsdommer

Har besvart undersøkelsen

Arbeidserfaring:

 • Politifullmektig/politiadjutant, Bergen/Hordaland politikamre
 • Dommerfullmektig, Bergen byfogd/byrett
 • Konstituert byrettsdommer, Bergen
 • Byfogd, Bergen byfogdembete
 • Konstituert lagdommer, Gulating
 • 2006: Utnevnt til tingrettsdommer

Vigdis Bygstad (49), tingrettsdommer

Arbeidserfaring:

 • Advokat, egen prakis
 • Sorenskriver, Vesterålen
 • 2000: Utnevnt til byrettsdommer

Arne Fortun (50), tingrettsdommer

Lillebø, Jan M.

Arbeidserfaring:

 • Politifullmektig, Bergen politikammer
 • Advokat, Vesta forsikring
 • 1993: Utnevnt til byrettsdommer

Stein Dons Heinfjell (49), tingrettsdommer

Har besvart undersøkelsen

Arbeidserfaring:

 • Konstituert amanuensis, Universitetet i Tromsø
 • Dommerfullmektig
 • Advokat, advokatfirmaet Talmo og Kvamme
 • Konstituert lagdommer, Gulating
 • 1995: Utnevnt til byrettsdommer

Ove Kjell Hole (57), tingrettsdommer

Arbeidserfaring:

 • Politifullmektig, Bergen politikammer
 • Politifullmektig, Hardanger politikammer
 • Dommerfullmektig, Haugesund
 • Advokat, Kreditorforeningen
 • Advokat, Bergen kommune
 • 1989: utnevnt til byrettsdommer

Arne Langeland (53), tingrettsdommer

Har besvart undersøkelsen, men ønsker ikke sine svar offentliggjort.

Arbeidserfaring:

 • Advokat, Bergen kommune
 • 1994: Utnevnt til byrettsdommer

Eva Macody Lund (51), tingrettsdommer

Har besvart undersøkelsen

Arbeidserfaring:

 • Advokat, Vesta forsikring
 • Dommerfullmektig, Nordhordland
 • Dommerfullmektig, Bergen
 • Amanuensis, NHH
 • 1995: Utnevnt til byrettsdommer

Elisabeth Løseth (59), tingrettsdommer

Arbeidserfaring:

 • Konsulent, Skattedirektoratet
 • Byfogd, Bergen
 • 1996: Utnevnt til byrettsdommer i Bergen

Svein Opdahl (51), byfogd

Silje Katrine Robinson

Arbeidserfaring:

 • Politiadjutant, Bergen politikammer
 • Politiinspektør, Bergen politikammer
 • 1996: Utnevnt til byfogd

Åge Fred Pedersen (65), tingrettsdommer

Har besvart undersøkelsen

Arbeidserfaring:

 • Sjømann
 • Konstruktør, Sverre Munch
 • Salgsingeniør, BMV
 • Dommerfullmektig, Bergen
 • Advokat, egen praksis
 • Politiadjutant, Bergen politikammer
 • 1990: Utnevnt til byrettsdommer

Arne Arvid Rasmussen (56), førstebyfogd

Har besvart undersøkelsen

Arbeidserfaring:

 • Advokatfullmektig, advokatfirmaet Berntsen og Lund (Bodø)
 • Dommerfullmektig, Eidsvoll
 • Advokat, egen praksis
 • Lærer, NHH
 • Sorenskriver, Nordøsterdal
 • Lagdommer, Gulating (i to perioder)
 • Byfogd, Bergen
 • Leder for byfogdembetet i Bergen
 • Fra 2006: Fristilt førstebyfogd

Håkon Rastum (43), tingrettsdommer, fungerende sorenskriver

Har besvart undersøkelsen

Arbeidserfaring:

 • Advokatfullmektig
 • Politifullmektig, Bergen politikammer
 • Dommerfullmektig, Midhordland
 • Advokat, Bergen kommune
 • Konstituert lagdommer, Gulating
 • 1999: Utnevnt til byrettsdommer i Bergen (konstituert fra 1998)

Arne Solberg (56), tingrettsdommer

Har besvart undersøkelsen

Arbeidserfaring:

 • Politifullmektig, Molde
 • Juridisk konsulent, Forbrukerrådet
 • Dommerfullmektig, Sunnhordland
 • Konsulent/førstekonsulent, Fylkesmannen Hordaland
 • Advokat, Bergen kommune
 • 1991: Utnevnt til byrettsdommer

Grethe Strandborg (47), tingrettsdommer

Har besvart undersøkelsen

Arbeidserfaring:

 • Førstesekretær, Forbrukerkontoret i Hordaland
 • Ansatt ved Bergen likningskontor
 • Politiadjutant, politikammer
 • Advokat, Fokus Bank
 • Dommerfullmektig, Nordhordland
 • 1996: Utnevnt til byrettsdommer i Bergen

Gunnar Roll Torkildsen (60), tingrettsdommer

Arbeidserfaring:

 • Politijurist, Bergen
 • Kriminalsjef, Kristiansand
 • Ansatt i Justisdepartementet
 • Statsadvokatfullmektig, Molde
 • Politiinspektør, Hordaland politikammer
 • Dommerfullmektig
 • 1989: Utnevnt til byrettsdommer

Marie Vonen (43), tingrettsdommer

Arbeidserfaring:

 • Førstekonsulent, Justisdepartementet
 • Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Schjødt
 • Dommerfullmektig, Sunnhordland
 • Herredsrettsdommer, Midhordland
 • Konstituert lagdommer, Gulating
 • 2005: Utnevnt til tingrettsdommer

Jacob Martin Wolff (58), tingrettsdommer

Har besvart undersøkelsen, men ønsker ikke sine svar offentliggjort

Arbeidserfaring:

 • Advokat, Advokatfirmaet Schjødt
 • 1994: Utnevnt til byrettsdommer

Sjekk også: Dommerne i Nordhordland tingrett | Dommerne i Gulating lagmannsrett