Arbeidet er allerede i gang på prosjektet som vil bli mest merkbart de nærmeste månedene: fjernvarmeanlegget midt i sentrum. Gravingen vil skje i Allehelgensgate, Småstrandgaten og fra Torgallmenningen og ned til Strandkaien, et område som er sterkt trafikkert med mye kollektivtrafikk.

Venter kork og kø

Trafikantene har allerede fått merke konsekvensene, i form av innsnevret kjørebane utenfor Politihuset og flytting av flere bussholdeplasser. Holdeplassene på Lido-hjørnet er lagt ned. Et kjørefelt over Torget skal stenges mens arbeidet pågår. Trøsten må være at ifølge fremdriften skal arbeidet være fullført ved førstkommende årsskifte.

Trafikken vil i hele anleggsperioden kunne kjøre gjennom, men fremkommeligheten vil være sterkt redusert, og man regner med mer kø enn normalt, særlig i rushtiden.

Også i Baneveien på Nøstet og i området mellom Håkonsgaten/Teatergaten er det planlagt omfattende gravearbeider som kommer til å strekke seg et godt stykke inn i 2008.

Og ved årsskiftet 2007/2008 starter anleggsarbeidet i tilknytning til Bybanen i Kaigaten. Det er litt av et puslespill bergenstrafikantene må forholde seg til det nærmeste året.

Kaoset uteble

Men bergenske bilførere er blitt flinke til å sno seg. Mange fryktet køer og trafikk-kaos da Fjøsangerveien for en knapp uke siden ble snevret inn i forbindelse med bygging av Bybanen. Kaoset uteble. Trafikktellerne klødde seg i hodet og lurte på hva som skjedde. Bilkøen mot sentrum ble faktisk mindre etter at et kjørefelt forsvant.

— Hvor er bilene blitt av?

— Det spørsmålet har også jeg stilt meg, sier Eli Solberg, vaktoperatør i veitrafikksentralen i Bergen.

Hun var på vakt de første dagene, og fikk ingen telefoner om opphoping av biler som følge av innsnevringen.

Overraskende flyt

Seksjonssjef Arild Hegrenæs i Statens vegvesen sier seg overrasket over den gode trafikkflyten.

— Faktisk flyter trafikken bedre etter enn før veien ble innsnevret. Årsaken er trolig at trafikantene fra sør velger å kjøre ned i Kanalveien fra rundkjøringen ved Kristianborg og nordover til Fabrikkgaten. Derfra kjører de gjennom lyskrysset og inn igjen på Fjøsangerveien, sier han.

2000 færre biler

Førstekonsulent Mahmoud Ebrahimi i Statens vegvesen har oversikt over trafikktallene for fem innfartsveier til sentrum fra sør. Hans tall viser at færre biler har kjørt mot sentrum i morgentimene etter at innsnevringen ble gjort fra sist mandag.

— Døgntrafikken var 23.658 mandag 3. september. Uken etter - 10. september - var tallet 23.736. Mandag 17. september var tallet sunket med 2045 til 21691 biler, sier Ebrahimi.

Han sier at det ikke er tellestasjon i Kanalveien og Fabrikkgaten. Ebrahimi kan dermed ikke si noe om hvor mange biler som velger å kjøre der i stedet for forbi innsnevringen i Fjøsangerveien.

Finner andre veier

Tallene for trafikken på de alternative veiene inn til sentrum indikerer at trafikanter som før mandag i denne uken pleide å kjøre hele Fjøsangerveien til lyskrysset ved yrkesskolen, har funnet alternative ruter.

Mange valgte ruter via Bønes, Mannsverk eller Løvstakken de første dagene etter omleggingen, men siden har trafikken her gått noe ned igjen. Trafikktellingene viser at trafikken økte med drøyt 1200 biler på disse stedene, men nedgangen i Fjøsangerveien i samme tidsrom var på omkring 2000.

Spørsmålet er da: Var det flere som lot bilen stå, eller befant bilistene seg på bussene?