Bergen kommune la ved 10-tiden ut en oversikt over byrådets forslag til avgifter og egenbetalinger i 2011. Tallene kan du sjekke her. Du kan også se hele budsjettet på kommunens nettsider.

  • Særlig hjemmehjelp-tjenester blir vesentlig dyrere i det nye bybudsjettet. Satsene blir nær doblet for dem med best økonomi, fra 222 til 434 kroner timen.
  • Også på eldre— og sykehjem skrus prisene litt opp. Maksimal egenbetaling på sykehjem øker fra 28.500 til 29.300 kroner (se grafikk), mens makspris i aldershjem øker fra 17.900 til 18.400 kroner.
  • Foreldre kan glede seg over at barnehageplassen ikke blir dyrere neste år. Det blir derimot SFO, som øker fra 1755 til 1855 kroner for en heldagsplass.
  • Økningen blir moderat for kulturskolen . En plass skal koste 2480 kroner, som er 70 kroner mer enn i dag.
  • Byrådet vil gjøre det vesentlig dyrere å bruke byens idrettsanlegg . Enkeltbillett i svømmehallen øker fra 60 til 70 kroner for voksne, og fra 30 til 35 kroner for barn. Klippekort og årskort øker omtrent tilsvarende. Byrådet øker prisene også i sjøbadene og på skøytebanene.
  • Det eneste som faktisk blir billigere neste år, er feiing og tilsyn med ildsteder. Her vil du spare 147 kroner, hvis du har én skorstein som skal feies.
  • Gebyret for avløp øker med 277 kroner for en vanlig familiebolig.

Vi fulgte fremleggelsen av budsjettet direkte:

Hva synes du om forslagene? Si din mening i feltet under!