6800 hordalendinger (2,8 prosent av arbeidsstyrken) står nå uten arbeid. Dette er en økning på 8,5 prosent i forhold til same måned i fjor, men ledighetsveksten ser nå ut til å flate ut.

— Arbeidsmarkedet ser ut til å stabilisere seg. Selv om vi ser at enkelte bransjer sliter, ser vi også tegn på mer optimisme hos arbeidsgiverne, skriver fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i en pressemelding.

Mot strømmen

Tallet på permitterte i fylket er redusert fra nær 2300 i mars, til ca. 1860 i april. Mot strømmen går likevel Stord, der tallet på permitterte har økt med 107 prosent siden januar i år. I dag er det registrert rundt 170 permitterte på Stord, mot 80 personer i januar.

— Det er etterdønningene av finanskrisen som slår inn over industrien i dette området. Vi ser at virkningene av finanskrisen har slått inn senere her enn andre steder. Dette er en situasjon vi følger tett, kommenterer Kverneland Bogsnes.

To på topp

Arbeidsledigheten er fremdeles høyest innen industri, bygg og anlegg. Det er blant de unge i aldersgruppen 20 - 24 år at en finner flest ledige.

Av kommunene i Hordaland er det Ullensvang og Masfjorden som har lavest ledighet, begge med 1,1 % prosent.

Flere kvinner uten jobb

På landsbasis økte ledigheten med 600 personer i april sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt er 78.300 personer registrert som helt ledige hos Nav.

Nå merker også kvinnene den langvarige nedgangen i økonomien. 10 prosent flere kvinner er arbeidsløse i dag sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

— Det vi nå ser, er at virkningen av finanskrisen og flere år med lavkonjunktur, sprer seg til flere næringer. De første som ble rammet var ansatte i privat sektor, spesielt innen bygg- og anlegg og industrien. Det førte igjen til at flere har søkt seg til offentlig sektor slik at det blir mer konkurranse om jobbene der. Dermed øker ledigheten også blant kvinner, siden det er mange kvinner som søker seg til offentlig sektor, forteller seksjonsleder Stein Langeland i Nav til NTB.

Hva bør gjøres for å få ledigheten ned?