— Høgdeskrekk? Nei, det handlar om tilvenjing. Og så går jo fjelltoppane her mykje høgare enn oss.

Danske Kristoffer Bjerre synest det er fint å ha ein arbeidsplass som ruver høgare enn Danmarks største fjell. I to år har han pendla til den spektakulære jobben midt i norsk nasjonalromantikk.

— Visst er her vakkert, men vi har ikkje særleg tid til å nyta naturen, seier han, og fortel om arbeidsdagar der han kan gå 10–15 kilometer opp og ned og på langs i konstruksjonen, Nordens største hengebru.

Catwalkar fjerna

36-åringen frå Ålborg jobbar for bruentreprenør MT Højgaard. På ei stålplattform like under toppen av dei to søylene som utgjer nordre brutårn, har eit seks manns arbeidslag gjort seg ferdig med lunsjen. Ei ny økt ventar. Oppdraget er å fjerna Hardangerbrua sine catwalkar – nettinggangvegane og vaierane som blei spente over fjorden før kabelspinninga starta sommaren 2011.

BRUSVING: Avkøyrsla til Hardangerbrua på Ulvik-sida skjer frå denne rundkøyringa i Vallaviktunnelen.
RUNE SÆVIG
OPNAR SNART: Nær 200 meter oppe i tårnet på Hardangerbrua har brubyggjar Kristoffer Bjerre panoramautsyn over Eidfjorden i begge retningar.
RUNE SÆVIG

I god tid før kommunal— og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) kjem for å stå for den offisielle opninga 17. august, vil brua vera strippa for nesten alt anleggsutstyr, lovar Øivind L. Søvik. Han er Vegvesenets prosjektleiar for Hardangerbrua. Kranane i brutårna vil stå ei stund til, men Navarsete vil ikkje kunna sjå att catwalken som ho entra under valkampen i 2011.

— Noko elektroarbeid, nedrigging og rydding vil halda fram etter opninga, elles skal alt vera ferdig til opninga. Bruentreprenør MT Højgaard har sluttdato 22. juli, seier Øivind Søvik, som har hatt Hardangerbrua som prosjektansvar sidan stortingsproposisjonen blei lagt fram i 2005.

- Ingen sprekk

Ifølgje Søvik og prosjektansvarleg for sjølve brua, Asbjørn Valen, har brubygginga gått etter planen, med lite tidstap og ingen budsjettsprekk.

Arbeidstilsynet avdekkja i juni fleire grove brot på arbeidstidsreglementet.

— Det som ikkje har kome heilt fram, er at entreprenøren har hatt mye stillstand. Arbeidarane får full løn, sjølv om dei sitt på brakkene og ventar på betre vær. Difor har ikkje brota vore så åpenbare for oss, seier Søvik.

Sluttarbeidet går jamt og trutt med ein nær hundre mann stor arbeidsstyrke.

Dagmar-stormen i forfjor og problem med kabelspinninga seinka prosjektet med nesten eit halvt år. Halve etterslepet blei henta inn att, men ikkje nok til at den først planlagte opningsdatoen 29. juni kunne halda.

Går glipp av trafikk

I mellomtida pendlar Fjord1-ferjene «Sogn» og «Gulen» framleis mellom Bruravik og Brimnes ei dryg sjømil aust for brua.

Turisttrafikken er stor. På dekk står passasjerar og fotograferer ivrig. Brua med den oransje stripa er eit favorittmotiv. Bomstasjonen på Bu-sida av Hardangerbrua går glipp av kanskje opp mot 4000 bilar kvart døger no på høgsommaren. Det representerer inntekter på godt over ein halv million kroner, pengar som ville ha kome godt med for eit prosjekt til 2,3 milliardar der 60 prosent er bilistfinansiert.

Bruravik-Brimnes blir 17. august nedlagt etter 37 år i teneste for bilfarande. Sambandet har sidan opninga av Vallaviktunnelen vore eit bindeledd for aust-vest-trafikken slik brua blir det.

Det var ved tunnelopninga i 1985 at dåverande samferdsleminister Johan J. Jacobsen (Sp) uttalte at «Har du klave får du ku, har du tunnel får du bru». Det skulle gå nesten 30 år før han fekk rett, og heile 76 år før hardingen Amund Bu sitt framlegg frå 1937 om ei bru mellom Vallavik og Bu blei realisert.

HardangerbruSiste20.jpg
I STROPPEN: Frå korga jobbar dei tsjekkiske Atlanco-arbeidarane Martin Vitek og Peter Lucas med å demontera catwalkane på Hardangerbrua fem veker før opninga.
RUNE SÆVIG