Opprustningen av Blåmansveien til en kvart million kroner gjør også at dette blir en god sommervei. Ikke minst fordi flere partier bløt myr og våt sti nå vil bli tørr og fast grusvei eller gressdekket turvei.

Samarbeid

Kommunens Grønn etat har gjort jobben i samarbeid med Bergens Skog— og Træplantningsselskap.

Veien fremstår nå som et flott alternativ til Rundemansveien. For skiløperne i Byfjellene har Rundemansveien vært risikabel å ferdes på. Til tider er rasfaren stor og løypen vanskelig og utrygg på veien mellom Brushytten og Rundemanen.

Utbedring av veien opp til Blåmanen har derfor vært på listen over tiltak som Byfjellsrådet har ønsket å få utført.

— I fjor ble så arbeidet satt i gang og halvparten av Byfjellrådets budsjett på 500.000 kroner ble satt av til prosjektet, forteller byfjellsforvalter i Bergen kommune, Jan Robert Brandsdal.

- Bedre sikkerhet

  • På begge sider av veien de 900 meterne fra Brushytten og til krysset mellom Blåmannsveien og skiløypen opp til Store Tindevann, er det ryddet for å bedre sikten og sikkerheten. Grener og trær som hang ut over traseen var et stort problem fordi de presset seg ned i løypen. Dette er kvistet, og kratt er ryddet vekk. En god delt trær er felt langs veien. Eksisterende grøfter er utbedret og det er laget nye grøfter der det har vært nødvendig. Bergenabber er sprengt vekk. Noen steder er veien blitt bredere. På et av de rette og bratte partiene, er det laget en utvidelse av løypen der skiløperne kan bremse opp farten, forteller Brandsdal.

— Entreprenør Øystein Lyssand som har gjort ryddejobben, har vært flink til å gå skånsomt frem slik at det ikke er laget stygge sår i naturen, forteller Brandsdal.

— Deler av strekningen vil bli gruslagt til våren. Øverste parti av strekningen vil bli plantet til med gress av villmarksblanding. Når telen er gått av jorden, skal det settes opp tydelige skilt som viser det nye og gode alternativet til skiløypen i Rundemansveien, sier Bransdal.

Ryddet utsiktspunkter

Skogmester Axel Ingvaldsen i Bergens Skog- og Træplantningsselskap forteller at selskapets folk og dugnadsgjeng har ryddet skog og åpnet opp flere utsiktsplasser på strekningen fra Fløyen via Brushytten og til Blåmanen. Han forteller at mye av det øvrige arbeidet langs strekningen er utført av selskapets folk. Ingvaldsen forteller at det er et utmerket samarbeid mellom Grønn etat i kommunen og selskapet han leder om de ulike prosjektene på Byfjellene.

Knut Strand