Ole Hope er ansatt som adm. dir. i et åremål på seks år. Han vil ta over etter Ragnar Fagereng når Fagerengs andre åremålsperiode går ut 16. september 2010.

Ole Hope er oppvokst i Bergen. Han er uteksaminert fra Sjøkrigsskolens Intendanturlinje i 1986. Han har en Executive MBA i strategisk ledelse (MASTRA) ved NHH fra 2003 forut for doktorgrad (PhD) i strategi og ledelse i 2010.

Hope har bred ledererfaring fra næringslivet, blant annet som direktør ved Den Nationale Scene, adm. dir. i Grieghallen og gjennom ulike direktørstillinger over flere år i TrygVesta. Han kommer til NHH fra stilling som organisasjons— og strategidirektør ved Hansa Borg Bryggerier AS.

Så nylig som 3. mai i år disputerte Ole Hope for doktorgrad ved NHH om mellomlederes rolle i endringsprosesser. Doktoravhandlingen viser viktigheten av mellomledernes mottakelse og fortolkning av endringsforslag fra toppledelsen for om endringer blir realisert eller ikke.