I tillegg til Kvinnsland er det to andre kandidater som ønsket å bli Anne Kvernelands Bogsnes sin etterfølger. Det er tidligere flaggkommandant på Haakonsvern, Jens-Jørgen Jensen, og direktør i Viken Fjernvarme, Lars-Anders Lorvik.

Ifølge kilder i styret nådde ikke disse nå opp fordi de mangler helsefaglig bakgrunn. Likevel har det ikke vært selvsagt at 58 år gamle Kvinnsland, som i dag er assisterende direktør i helseforetaket, skulle gå til topps i hierarkiet i Helse Bergen.

– Helse Bergen har fått en administrerende direktør som har bred erfaring med helsefag, og som har stor respekt på Haukeland, informerte styreleder Ranveig Frøiland like etter styret var ferdig å behandle ansettelsen.

Det siste året er Kvinnslands vurderingsevne ved to anledninger kommet i et kritisk søkelys.

Tidligere i høst offentliggjorde Statens Helsetilsyn frem en rapport som kritiserte Haukeland Sykehus for tre situasjoner i tilknytning til Kristina-saken.

Kvinnsland var med da tre leger fra Haukeland gikk på hjemmebesøk til Kristinas far, Oddmund Hjartåker for å overtale han til å si ja til at sykehuset skulle avslutte behandlingen av datteren.

Hjartåker nektet å snakke med dem, og fant episoden så krenkende at han straks meldte saken til politiet. I november fikk Kvinnsland skarp kritikk for denne episoden i en tilsynsrapport fra Helsetilsynet.

Den nye direktøren vil fortsatt ikke kommentere innholdet i rapporten direkte, men påpeker at han har lagt saken bak seg.

– Alt dette tilhører min fortid. For meg er det et avsluttet kapittel, sier han.

Bare få uker etter at bølgene etter Kristina saken la seg, måtte den profilerte Haukeland-lederen tåle ny kritikk. Da ble det kjent at Kvinnsland kort tid etter at han ble assisterende direktør i 2003, hadde opptrådt i strid med helseforetakets etiske regelverk.

Kvinnsland undertegnet da en driftsavtale med stiftelsen B12/Bevital. Det skjedde bare noen få måneder etter at han selv hadde sittet i styret for stiftelsen.

Kvinnsland, som har hatt jobben som assisterende direktør i Helse Bergen siden 2003, er imidlertid opptatt av å fokusere på jobben foran seg.

– Budsjettutfordringene våre til neste år er den første store utfordringen. Vi må sannsynligvis spare i overkant av 200 millioner kroner, og utfordringen er å gjøre dette uten at det får for store konsekvenser, sier han

Kvinnsland er egentlig kreftspesialist. Han er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Men han har i løpet av karrieren vært sjef for kreftavdelingene både ved Radiumhospitalet, Regionsykehuset i Trondheim og på Haukeland. Stillingen som assisterende direktør i Helse Bergen har han hatt i tre og et halvt år.

LARS KVAMME (mms)