Søknadstallene fra Hordaland fylkeskommune viser at de aller fleste vil få oppfylt førsteønsket sitt til utdanningsprogram på videregående skole. 90 prosent av de som søker på grunnkurs (VG1) og 80 prosent på yrkesfag får ønsket innfridd.

– Enda flere skal det bli når vi får jobbet med tallene en stund, sier opplæringsdirektør Svein-Erik Fjeld.

Likevel er det ikke alle fag der søknadstallene passer som hånd i hanske med tilbudet som finnes. I negativ retning peker det nye faget «Studiespesialisering med formgiving» seg ut. Der hadde fylkeskommunen lagt opp til 389 plasser, men bare 140 har søkt om plass.

– Dette er et helt nytt fag, og studieplanen ble klar ført etter nyttår. Kanskje har informasjonen sviktet litt. Verken elever eller rådgiverne har visst helt hva faget gikk ut på, sier Fjeld.

Når det gjelder restaurant og matfagene, har de vært i nedgang i flere år. Fjeld varsler at antallet plasser på de minst populære fagene vil bli skåret ned innen fylkestinget skal vurdere den endelige fagstrukturen i april.