I dag kan BT offentliggjøre navnene du vil bli kjent med i byggetrinn 3, på strekningen fra Nesttun til Flesland.

I rask rekkefølge etter Lagunen vil bybanestoppene hete Råstølen, Sandslivegen, Sandslimarka, Kokstad, Birkelandsskiftet terminal, Kokstadflaten og Bergen lufthavn Flesland.

På dette strekket vil Bybanen også kjøre på tre broer, som har fått navnene Steinsvikbroen, Sandslibroen og Birkelandsbroen. Bybanen vil også kjøre igjennom Folldalstunnelen, Steinsviktunnelen, Solheitunnelen, Dyrhovdtunnelen, Såtamyrikulverten og Fleslandstunnelen.

Byggetrinn 2

For to år siden vedtok bydelsstyret i Fana navnene i byggetrinn 2. Hvis du har glemt dem, så skal stoppene hete dette etter dagens stopp på Nesttun Terminal: Nesttun Sentrum (med undertittel Fana kulturhus), Skjoldskiftet, Mårdalen, Skjold og Lagunen.

Informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bybanen Utbygging sier at Bergen kommune hadde ansvar for navnevalg til og med byggetrinn 2. Nå da Hordaland fylkeskommune har tatt over utbyggingsansvaret og blitt eier av infrastrukturen, er det også fylket som bestemmer navnene i byggetrinn 3. Fylket fikk oversendt navneforslagene fra Bybanen Utbygging mandag.— Skyss og samferdselsavdelingen i fylket diskuterte navneforslagene i byggetrinn 3 mandag, og hadde ingen innvendinger. Formelt er det imidlertid politikerne som skal vedta navnene. De blir derfor oversendt samferdselsutvalget og fylkesutvalget for endelig vedtak. Bergen kommune får også anledning til å bli hørt. Skulle noen ha sterke motforestillinger er det derfor fortsatt mulighet til å gjøre endringer, sier samferdselssjef Anne Iren Fagerbakke i Hordaland fylkeskommune.

Neppe endringer

Det vil imidlertid komme som en overraskelse om navn blir endret nå, selv om Bybanen Utbygging har gjort forholdsvis mange forandringer fra den vedtatte reguleringsplanen for området.

— Bybanen har bedt om endelige navn nå fordi prosjekteringsarbeidet for byggetrinn 3 er startet. Da er viktig med riktige navn på tegningene slik at navnene innarbeides og tas i bruk i god tid før strekningen åpnes for trafikk, sier Rune Jenssen.

Han forteller at Bybanen Utbygging har etterlyst navneforslag gjennom lokalpressen, og har i tillegg bedt om uttalelser fra Stadnamntenesta på Vestlandet. Sistnevnte har støttet forslagene.

Ikke Harald Sæverud

Det kom inn mange navneforslag på stoppet som nå skal hete Råstølen. Blant annet ville flere hedre komponisten Harald Sæverud med hans navn på holdeplassen.

I reguleringsplanen hadde to stopp navnet Kokstad–Kokstad øst og Kokstad vest. Stadnamntenesta likte ikke øst og vest i navnene. Derfor heter nå det ene stoppet Kokstad; det som gir tilkomst til det sentrale Kokstad-området. Det andre skal hete Kokstadflaten.Bybanen Utbygging har konsentrert seg om å bruke lokale navn på holdeplassene, broene og tunnelene. For eksempel var det som skal hete Solheitunnelen omtalt som Feråstunnelen i reguleringsplanen. Jenssen opplyser at Feråsen ligger litt lenger nord, mens tunnelen krysser under Solheia. Tilsvarende grep er gjort med andre navn fra reguleringsplanen.

Såtamyrikulverten, som skal krysse Flyplassvegen, har fått navn etter et område like ved. Det skal brukes som lagringsplass for byggetrinn 3.

Hva synes du om de nye navnene? Syng ut under!