I dag kom resultatene fra de nasjonale prøvene i regning.

Resultatene fra de nasjonale prøvene i regning viser at guttene fortsatt gjør det noe bedre enn jentene, men forskjellen er mindre enn i fjor. Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane gjør det best.

De tre fylkene ligger noe høyere enn resten i gjennomsnittlig mestringsnivå både for 8. trinn og for 5. trinn.

Oslo har tidligere fått kritikk for å ha fritatt mange elever fra de nasjonale prøvene. Det er også tilfellet i år. Både for 5. trinn og for 8. trinn har Oslo fritatt flest elever av alle fylkene, for 5. trinn er nesten seks prosent fritatt.

Det har vært en økning i andelen fritatte på 5. trinn, mens det har vært en nedgang i andelen fritatte på 8. trinn.

Prøvene ble gjennomført for 5., 8. og 9. trinn.