I år som i fjor kommer de flinkeste elevene som gikk ut fra grunnskolen fra Sogn og Fjordane.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at elevene fra Sogn og Fjordane hadde det høyeste karaktersnittet av alle fylkene i Norge etter avsluttet grunnskole. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng i Sogn og Fjordane var 41,3 mot 39,9 for hele landet. Grunnskolepoeng er et samlemål for alle karakterene i grunnskolen.

Klar sammenheng

Det er særlig elever med lavt utdannede foreldre som hadde høyere karaktersnitt i Sogn og Fjordane enn i landet ellers.

SSB har også funnet en klar sammenheng mellom standpunktkarakterene og nasjonale prøver, men dette varierer i de ulike fagene.

Fortsatt er det jentene som gjør det best i grunnskolen. Jentene fikk i snitt 41,9 poeng, mens guttene i snitt fikk 37,9 poeng. Jentene får høyere karakterer enn gutter både i standpunkt og til eksamen.

Her gir det mest utslag

Foreldrenes utdanningsnivå gir også utslag på karakternivået. I noen fag er forskjellen så stor som 12 grunnskolepoeng, fra 34,1 poeng for elever med de lavest utdannede foreldrene, til 45,8 poeng for barn av foreldre med lang høyere utdanning.

Foreldrenes utdanningsnivå gir mest utslag i teoretiske fag som matematikk, naturfag og samfunnsfag, mens det for mat og helse, kunst og håndverk og kroppsøving gir mindre utslag.

SAMMENHENG: SSB har også funnet en klar sammenheng mellom standpunktkarakterene og nasjonale prøver, men dette varierer i de ulike fagene. ARKIVFOTO: Oddleiv Apneseth