— Bybaneførerne er oppmerksomme alle steder bilveien krysser sporene, selv om det er lysregulering, sier Trond Magne Målsnes, sikkerhetssjef i Bybanen.

Han trekker frem kryssene i Møllendalsveien, Danmarks plass, Christies gate, Strømgaten og Fjøsangerveien som spesielt utsatte lyskryss.

Artikkelen fortsetter under kartet.

På strekningen mellom Sletten og Slettebakken er det flere farlige utkjørsler som ikke har trafikklys.

— Det er en uoversiktlig utkjørsel fra boligblokken sør for Sletten senter. Her reduserer banen farten til 20 km/t.

Også ved Bergenshallen, Fysak og Fantoft er det uregulerte kryss som førerne følger ekstra nøye med på.

— Det kommer mange kjørende til Bergenshallen som ikke er kjent i området, eller vant til Bybanen, sier Målsnes.

Det hender også at biler kjører i Bybanetraseen. Dette er særlig et problem i deler av Inndalsveien, som nå er enveiskjørt.

— Dette er en stor risiko. Det er også forbudt. Bilførerne må tenke på at Bybanen ikke kan svinge unna, og at den kommer ganske lydløst.

Så lang har Bybanen krasjet 10 ganger. Se kart med ulykkene her:

Slik skal nye bybaneulykker unngås

Er du redd for å krysse bybanesportet?