— Byrådets overordnede mål er få kontroll med kostnadsutviklingen. Dersom vi ikke klarer det, vil sentrale velferdsoppgaver bli truet, sier byrådsleder Monica Mæland.

Slik skal det nye byrådet kutte kostnader på kommunebudsjettet neste år:

 • Satsene for skolefritidsordningen (SFO) øker med 350 kroner per måned fra årsskiftet. Den nye satsen blir dermed 2000 kroner.

Det blir også en massiv økning i prisene i barnehagene:

 • Byrådet vil øke barnehagesatsene med 300 kroner for en heldagsplass fra 1. januar til 30. april. Fra 1. mai blir maksimalsatsen 2750 kroner.
 • Byrådet vil fjerne tilskuddene til personalbarnehager.
 • Søskenmoderasjon i kommunale barnehager blir fra nyttår en tredjedel av dagens prosentsats.

Skolestrukturen endres:

 • Fridalen og Seljedalen skoler legges ned. Hovedgrunnen til at Fridalen ofres, er at kostnadsoverslaget for oppussingen har steget fra 47 til 99 millioner. Byrådet foreslår å selge skolen.
 • Når Seljedalen skole i Fyllingsdalen blir lagt ned, er det meningen at den internasjonale skolen skal overta disse lokalene. Dermed frigjøres plass på Slettebakken skole til noen av elevene fra Fridalen.

Likevel sparer ikke Bergen kommune mer enn 4,5 millioner i 2004 på å endre skolestrukturen.

Idretten må lide:

 • Byrådet vil videre utsette planlagte idrettsanlegg i Arna og sentrum.
 • Men det er satt av penger til å arrangere Bergen Bislett Games.
 • Overføringene til idretten reduseres. Kommunen vil samarbeide med idrettsanleggene for å lindre smerten. Det betyr at idrettslagene overtar tilsynet av idrettsanleggene mot en mindre godtgjørelse.

Kulturkutt:

 • Det blir slutt på at hver enkelt bydel ha hver sin kulturavdeling. Byrådet vil slå sammen to og to bydeler. Dermed sparer kommunen tre millioner kroner.
 • Byrådet vil kutte tilskuddet med hel serie med kulturtiltak, til sammen 3,7 millioner.
 • Festspillene mister 300.000 kroner.
 • Nattjazzen mister 200.000 kroner.
 • Ole Blues mister 100.000 kroner.
 • Vestnorsk filmsenter får kuttet overføringene med 450.000 kroner.

Legger ned kutter og omorganiserer:

 • For å spare penger vil byrådet også legge ned Årstad brannstasjon.
 • Byantikvarens budsjett kuttes med tre millioner.
 • Parkdriften omorganiseres. Her skal det spares syv millioner kroner.
 • Bostøtten reduseres med fem millioner kroner.
 • Det er satt av åtte millioner kroner mindre til fornying av dekket på gater og veier.
 • Det forrige byrådet ville kutte 60 millioner fra åpen omsorg. Det nye byrådet tilbakefører 30 millioner av dette.
KULTURKUTT: Festspillene får 300.000 kroner fra kommunen. Også Nattjazzen og Ole Blues rammes.
MINDRE VEDLIKEHOLD: Det er satt av åtte millioner kroner mindre til vedlikehold av kommunale gater og veier.
DYRERE: Barnehageplassene blir dyrere.