Barnehageplanen som ble lagt frem klokken 11 fredag formiddag har en rekke nye forslag til både offentlige og private utbygginger i bergensområdet.

- Jeg er veldig fornøyd, så får vi se hva andre sier, var de innledende ordene fra barnehagebyråd Filip Rygg på dagens presentasjon.

Han omtalte barnehageplanen som en av de største sakene i den inneværende fireårsperioden, ved siden av skolebruksplanen.

- Byens foreldre må ha trygghet for barnehageplasser i fremtiden, sa Rygg.

1842 nye plasser

Det skal etableres 1842 nye barnehageplasser frem til 2015, med en totalt dekningsgrad på 97 prosent i 2015.

- Hvor mange nye barnehager får byen?

- Det er snakk om 20 nye permanente barnehager i perioden 2012-2015. I det regnestykket må vi trekke fra midlertidige barnehager som legges ned, og legge til oppvekstun som skal etableres, sier Filip Rygg.

Av de 20 nye barnehagene vil mange være private, men Rygg har ikke finregnet på antallet.

- Privat eller offentlig utbygging har vi avgjort ut fra hva som er hensiktsmessig. For eksempel mener vi det er naturlig at Nygårdsparken er kommunal, blant annet fordi parken er et viktig byrom og fordi reguleringsarbeidet er krevende, sier Rygg.

Byens foreldre må ha trygghet for barnehageplasser i fremtiden
Filip Rygg, barnehagebyråd i Bergen

Plass når du ønsker

Utbyggingsplanen beskriver arbeidet videre mot bydelsvis dekning og full behovsdekning.

Mens det i dag kun er barn med lovfestet rett som er sikret barnehageplass ved hovedopptaket, er målet at alle skal få barnehageplass når de ønsker, uavhengig av når på året de søker.

- Full dekning

I april gikk byråd for barnehage og skole, Filip Rygg, ut og lovte å ta grep for bydelsvis barnehagedekning.

I den forbindelse sa Rygg at byrådet vil opprette «flere hundre nye barnehageplasser.»

- Vi skal ha full behovsdekning og full dekning i bydelene, slik at alle barnefamilier får barnehageplass når de ønsker det, uavhengig av når de søker i året, sier byråd for barnehage og skole Filip Rygg.

På pressekonferansen i dag, fredag 20. mai, la byråden frem plan for barnehageutbygging 2012-2024.

Norm: 60-80 barn

For første gang har byrådet også tatt stilling til hvor store barnehagene bør være.

- Vi har tatt inn en anbefaling om 60-80 barn per barnehage, med fleksible arealer og skjerming av de minste, sier Rygg.

Nyere forskning på bygg og pedagogikk, medvirkning fra styrere og erfaringer fra andre storbyer skal også være en del av utbyggingsstrategien.

Vanskeligst i Årstad

For sentrum legger man opp til en dekning på 106 prosent i 2015, noe Rygg nesten ønsket å omtale som et «mirakel».

Jeg tror vi må bygge barnehager hvert år, jeg
Filip Rygg, barnehagebyråd

- Men Bergenhus har ikke vært det største problemet.  Årstad er den bydelen som har hatt størst underdekning, derfor er jeg glad for at settes inn elleve tiltak der, inkludert oppveksttun, sier Rygg.

Han tør ikke estimere barnehagebehovet helt frem til 2024.

- Jeg tror vi må bygge barnehager hvert år, jeg. Men etterspørselsveksten kommer ikke til å bli så stor. Men skal vi ha reell valgfrihet for foreldrene, må vi opprettholde en dekningsgrad på 97 prosent, eller kanskje mer, sier barnehagebyråden.

Her kan du lese om byrådets barnehageplaner på kommunens egen nettside.

(Nesten) lutter glede

Selv opposisjonen er rimelig godt fornøyd med fremtidsplanene for Bergens barnehager.

I forhold til 2011, er dette fortsatt bare en kriseplan
Marte Mjøs Persen (Ap), ordførerkandidat

- I all hovedsak stiller vi oss bak det som ble lagt frem i dag. Det er veldig bra at det bygges nye barnehager for å imøtekomme dagens og fremtidens behov, sier Marte Mjøs Persen (Ap), ordførerkandidat og leder av Arbeiderpartiet i Bergen.

Hun heller selvsagt litt malurt i begeret:

- I forhold til 2011, er dette fortsatt bare en kriseplan. Over 200 barn mangler plass, og flere får plasser langt unna der de bor. Da er det i realiteten ikke full dekning, poengterer Mjøs Persen.

- Samtidig, når barnehagebyråden fremhever kvalitet i den nye planen, blir jeg enda mer kritisk til de store kuttene i barnehagene de siste årene. De kuttene har ført til at 260 barnehageplasser er forsvunnet, fordi vilkårene ble for dårlige for mange av de mindre aktørene. Hadde de plassene vært her nå, hadde vi heller ikke hatt problem med plasser i høst, sier Mjøs Persen.

Det hjelper lite med fagre planer, hvis det vi har forsømmes
Simen Willgohs (SV), oppvekstkomiteen

- God plan

Simen Willgohs (SV), som sitter i oppvekstkomiteen, er også i hovedsak positiv til byrådets barnehageambisjoner.

- Planen kommer lovlig seint, men til gjengjeld virker den solid. Essenesen er at det er en god plan, sier SVs mann i oppvektskomiteen.

Han er spesielt positiv til tenkningen rundt hvor store barnehagene skal være.

- Det er bra og veldig viktig at det legges opp til en norm for størrelse på barnehagene, med plass til 60-80 barn. Spørsmålet er om større barnehager enn det er sunt og bra, eller om det blir «barnehagefabrikker», sier Willgohs til bt.no.

Samtidig stiller han spørsmål ved et par av de foreslåtte tiltakene.

- For eksempel oppfatter jeg Nygårdsparken som helt uavklart, både i forhold til plassering og regulering, og om man i det hele tatt får bygge. Jeg må også se nærmere på tiltak i Årstad som tilsynelatende er plassert utenfor bydelen. Det kan gi transportutfordringer, sier Willgohs.

Og, i likhet med opposisjonskollega Mjøs Persen, er SV-eren opptatt av kuttene som barnehagesektoren har opplevd.

- Det hjelper lite med fagre planer, hvis det vi har forsømmes, sier SV-politikeren.

Hva synes du om byrådets barnehageambisjoner? Diskutér i kommentarfeltet under.