Om du ser etter, har du kanskje lagt merke til at fortauene i sentrum trenger en opprustning. Runder du hjørnet ved Garage, inn i Christies gate, er det intet mindre en fem hull i bakken, flere nivåforskjeller av mur, glass og heller. Ødelagte heller er erstattet av asfalt. Andre hull samler småstein, løv og vann. Videre inn i Lars Hilles gate er hellene knust, mens bergenserne går i labyrint rundt sølepyttene. I Bryggesporden bør du ta et hopp, mens i Jon Smørs gate bør du ta et stopp, for å unngå å bli klissvåt på beina.

— Jeg er enig i at fortauene kunne blitt bedre. Det er hvert år en del feil og mangler, innrømmer Bjarte Mjeldstad i Statens vegvesen.

Det er de som har ansvar for vedlikeholdet av fortauene i store deler av sentrum. Deriblant Lars Hilles gate, Christies gate, Olav Kyrres gate, Bryggesporden og Rådstuplassen.

Midlertidig i to år

Månedlig foretar Statens vegvesen cirka to stikkprøver av byens fortauer, men hvilke gater det er snakk om, varierer fra gang til gang.

Mjeldstad forteller at asfalt som er fylt inn der hellene skulle vært i Lars Hilles gate, bare er midlertidig.

På bilder fra Google street view som ble tatt i 2009, kan man se hvordan hellene allerede da var asfaltlagt. To år senere er fortauene i like dårlig stand. Det vil si at asfalten har vært midlertidig i snart to år.

— Slik skal det selvfølgelig ikke være. Vi håper å få ordnet dette til våren, sier han.

Arild Hegrenæs, seksjonsleder i Statens vegvesen region vest, forteller at de eneste konkrete planene de har, er en opprustning av Olav Kyrres gate og Nygårdsgaten.

— Dette går vi i gang med i år. De andre områdene tar vi når vi får midler til det, men i dag finnes det ingen planer, sier han.

- Er klar over problemet

Opprustningen av Olav Kyrres gate har et budsjett på 2,2 millioner, mens Nygårdsgaten skal pusses opp for 2,5 millioner.

— Dette er hovedgater hvor mange folk ferdes, og derfor er de også høyt prioritert, sier han.

Han synes også det er beklagelig med midlertidige løsninger som blir permanente.

— Mindre skader går på driftsbudsjettet og skal i utgangspunktet bli ordnet opp i på løpende bånd. Dessverre skjer ikke alltid dette, og vi er fullt klar over hvilke problemer som foreligger, innrømmer seksjonslederen.

- Under enhver kritikk

Hans Jørgen Botheim, fylkessekretær i Norges Blindeforbund, mener fortauene i Bergen er kritikkverdige.

— Synshemmede sliter generelt med ujevnheter på fortauene. Når du ikke har synet til hjelp, blir det veldig vanskelig å komme seg rundt. Enkelte områder i sentrum er under enhver kritikk, mener han.

Han viser til både for lave fortauskanter og ujevnt underlag.

— Jeg synes det tar både vinter og vår, før noe blir gjort, men våre medlemmer trenger gode fortau for å komme seg frem. Bergen er i dag full av feller. Vi ønsker bedre vedlikehold, sier han.

Bente Karlsen, arkitekt i Rambøll, mener hensyn til mennesker med en funksjonshemning bør være et sterkt argument for vedlikehold og bygging av fortau.

— Et hullete og lappeste landskap gjør det vanskelig for dem å komme seg rundt, sier hun.

— Det gir et dårlig inntrykk utad hvis byen ikke er lagt opp av hensyn til alle brukergrupper, sier hun.

Har du snublet i byens gater?