— Vi viser nå hvordan det som har vært byens bakgård, skal bli byens nye front, sier byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF).

Bergen kommune har nå sendt ut det såkalte byromskonseptet for nye Møllendal.

Vil koste 117 mill.

Konseptet har lagt føringer for de to reguleringsplanene for området, som blir lagt ut om noen få dager. Reguleringsplanene skal legge til rette for videre utbygging og fortetting av området ved Store lungegårdsvann.

Ambisjonene er ikke små når kommunen presenterer sin plan for den revitaliserte bydelen. «Ein stad innbyggjerane vil vise til som noko vi klarte å skape i vår tid».

  • Vi er en by som er skapt rundt byrommene våre, og derfor er den byplanleggingen vi nå har gjort så viktig, sier Iversen.

Totalt vil det koste anslagsvis 117 millioner kroner å oppgradere hele området og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Konserter i den nye parken

For i tillegg til at en skal bygge nytt i Møllendal, skal en også åpne opp for alle bergensere som ønsker å ta området i bruk.

Det er fem hovedelementer i konseptet.

En ny allmenning ved den planlagte Kunsthøyskolen. En ny strandpark på Grønneviksøren Strandpromenade fra Fløen til Gamle Nygårdsbro Elvepark lands Møllendalselven Oppgradering av kirkegården Den nye allmenningen ved kunsthøyskolen skal kunne brukes til enda flere formål enn Festplassen og Torgallmenningen. Konseptet legger opp til at kunsthøyskolen skal prege bruken av allmenningen med publikumsrettede prosjekter.

I den nye strandparken på Grønneviksøren ønsker kommunen også å tilrettelegge for en ny badeplass. En åpner også opp for at parken skal kunne brukes til konserter og andre arrangement. Gjennom parken skal en også legge den nye strandpromenaden. Dermed vil en være nær med å få en gjennomgående strandpromenade rundt hele Store lungegårdsvann. Den vil også koble seg på promenaden langs Damsgårdssundet.

Utenfor de to båtforeningene (Draugen og Neptun) er det også vurdert å legge gangveien på pæler i vannet.

Gyteplass for ørret

Under oppgraderingen av Møllendalselven, skal en også legge til rette for en såkalt elvepark. Også her skal allmennheten sikres tilgang til det som er den eneste elveosen i nærheten av Bergen sentrum. Fra strandpromenaden langs vannet, skal en enkelt kunne ta en avstikker opp langs vassdraget ovenfor.

Også vannkvaliteten skal bedres. Målet er at Møllendalselven på ny skal bli gyteplass for sjøørret.

  • Dette høres kanskje uviktig ut, men fisk i elvene er den beste indikatoren på at vannet er friskmeldt, sier Iversen.

Når den nye bydelen vil fremstå i ferdig drakt, tør ikke Iversen å si noe sikkert om.

  • Det avhenger også av planene til de private aktørene som skal utvikle området. Dette er et spleiselag, og det kan ikke være slik at de som er først ut med utbyggingen skal ta alle kostnadene. Derfor må nok kommunen gå inn og forskuttere, sier Iversen.

Hun understreker at kunsthøyskolen også er viktig for helheten.

  • Det bygges mange statlige bygg i Bergen, men vår lille bønn er også at vi kan se kunsthøyskolen realisert, sier Iversen.

Hva synes du om planene? Si din mening i feltet under!

Helge Sunde (arkiv)