Blokkhaugen kommer på topp i den årlige brukerundersøkelsen som Bergen kommune har foretatt.

Styrer Toril Maurseth Olsen er glad for topplasseringen.

— Dette var hyggelig og inspirerende. Det sier noe om at vi gjør noe riktig og har funnet den rette målsettingen, sier hun .

Artikkelen fortsetter under vide o playeren...

62 barn

Toril Maurseth Olsen tror det er flere faktorer som bidrar til at Blokkhaugen barnehage kommer så godt ut på brukerundersøkelsen.

— Vi er en relativt liten barnehage med 62 barn. Det betyr at vi har et oversiktlig miljø med muligheten til å ha god kontakt med alle barna, og med foreldrene, sier Maurseth Olsen.

Hun tror også det har mye å si at barnehagen har et stabilt og kompetent personale.

— Alle avdelingene er bemannet med kvalifisert personale og er ledet av folk med pedagogisk utdannelse. Samtlige pedagogiske ledere har vært ansatt helt siden barnehagen var ny i 1994. Det gir en viktig stabilitet, sier Maurseth Olsen.

Godt sted å være

Hun tror barnehagen er et godt sted å være både for barn og ansatte.

— At de som arbeider her er glade i jobben, trives sammen og har yrkesstolthet i forhold til det de gjør, tror jeg har mye å si. Det smitter over på barna, som føler seg trygge.

— Vi jobber alle etter samme målsetting: Når foreldrene avleverer sitt barn til oss om morgenen, skal de gå herfra med en klar følelse av at «ja, her har mitt barn det godt. Det blir sett og ivaretatt». Vår visjon for barnehagen er «Vi ser ditt barn». Sosial kompetanse er en rød tråd i barnehagens arbeid, sier styreren.

De fysiske omgivelser rundt barnehagen har også bidratt til å plassere Blokkhaugen på topp. Utearealene er romslige og velutstyrte, og rett utenfor gjerdet ligger skogen.

1450 foreldre

Det er andre gang Bergen kommune gjennomfører en brukerundersøkelse for barnehager. 1450 foreldre er spurt, og de fleste er fornøyd med tilbudet.

72 prosent av alle som er spurt sier at de er tilfreds med kvaliteten på tilbudet. Bare én prosent er direkte misfornøyde med barnets trivsel i barnehagen.

Resultatene skal brukes i kommunens og den enkelte barnehages arbeid med å forbedre kvaliteten.

Hva er viktigst for å skape trivsel og kvalitet i barnehagene? Diskuter saken her.