— Alle skal være trygge på at det blir en trygg og rusfri russetid. Jeg tror bergensungdommen legger dette bak seg nå, og ser fremover. Vi skal få en fantastisk flott russefeiring, Joakim Trengereid, nyvalgt festansvarlig.

Vil være gode rollemodeller

17. februar aksjonerte politiet mot en rekke ungdommer på flere videregående skoler i Bergen, og nesten 30 elever ble pågrepet.

Russestyret legger ikke skjul på at det er blitt mye snakk om den siste tidens hasj-saker, og at det har vært uheldig for ryktet til bergensungdommen.

— Samtidig gjelder dette svært få personer. Foreldre kan være sikre på at dette blir en trygg og god russefeiring, hvor barna deres trygt kan delta. Vi skal samarbeide svært tett med politiet. Vi har nulltolleranse for narkotika, sier Knutsen.

Hun får støtte av nyvalgt russepresident (tidligere visepresent), Praween Lawrence.

— Vi har nulltoleranse for rusmidler, og det er viktig for oss å få frem. Vi skal være rollemodeller for de andre, sier russepresidenten.

Stort oppmøte

Opplæringsdirektør Svein Heggheim i Hordaland fylkeskommune forteller at det var et overraskende godt oppmøtte under valget.

— Det viser at dette er noe ungdommen er engasjert i, og at de har lyst til å få til en god russetid. Jeg er sikker på at denne gjengen kommer til å få til en veldig trygg og god feiring, sier han.

Hver av skolene stilte med representanter fra sitt russestyre, og holdt små taler for å presantere seg selv. Til slutt sto tre nye kandidater igjen; Anniken Kathrine Knutsen, visepresident, Ole-Martin Hansen, informasjonsjonsansvarlig og festansvarlig Trengereid.

— Vi gleder oss masse til å gå i gang, sier Knutsen.