De 67 medlemmene av Bergen bystyre skal i kveld prøve å komme frem til et flertall for en Åsane-trasé for Bybanen.

Bystyremøtet starter klokken 1600. Etter debatten, som nok kommer til å ta sin tid, skal de stemme. For å få flertall er det da nødvendig at minst 34 politikere gir sin tilslutning til ett av traséforslagene.

Slik stemmes det

De har lov å stemme for flere traseer, så lenge de stemmer for sitt foretrukne alternativ først. Det heter å stemme subsidiært.

Avstemningen vil etter all sannsynlighet foregå på følgende måte:

1. Det stemmes over Bryggen-traseen. Dette forslaget vil få stemmene fra SV, Venstre, KrF og Byluftlisten. Det er ikke nok, og dermed vil forslaget falle.

2. Det stemmes over forslaget fra Ap om å legge Bybanen i tunnel fra Peter Motzfeldts gate. Dette får de 24 stemmene til Ap, Rødt, Sp, MDG og Byluftlisten. Dermed mangler det ti stemmer fra å få de 34 stemmene som skal til for å flertall. Frp har syv representanter. Stemmer disse for, i tillegg til tre utbrytere fra H, så blir dette vedtatt. Da er avstemningen over. Imidlertid har nesten alle i Frp bestemt seg for å stemme for Kjøttbasaren. Dermed må enda flere utbrytere fra Høyre stemme for tunnelen, noe som er lite trolig. Forslaget vil sannsynligvis falle.

3. Det stemmes over forslaget om å legge Bybanen over Torget og i tunnel ved Kjøttbasaren. Dersom alle byrådspartiene stemmer for dette, får traseen 35 stemmer, og flertall. Men dersom bare to personer fra byrådspartiene bestemmer seg for å bryte ut, faller forslaget.

Kan få sin avgjørelse

Dersom traseen vedtas, så er saken ferdig. Faller tredje forslag, må det nye runder til med avstemning før saken er avklart.

Da har vi det som på godt bergensk kalles bybanekaos.