— Vi har hatt stor aktivitet og har kontrollert 15.000 kjøretøy i løpet av de to siste månedene. Vi når de målene som settes til oss, sier Terje Oksnes.

Tok lappen fra 83

Han er distriktsleder for UP i Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane politidistrikter.

- Hvor mange har dere stanset for å ha kjørt for fort?

-1350 sjåfører er bøtelagt eller anmeldt for dette. Totalt har vi beslaglagt 83 førerkort for fart i juni og juli og 20 førerkortbeslag for andre overtredelser. 29 sjåfører er blitt tatt for å ha kjørt ruspåvirket, svarer Oksnes.

Her er de verste

Flere sjåfører er målt til over 150 km/t både i Åsane, Voss, Sotra og Haugaland, ifølge Oksnes.

De største overskridelsene i forhold til fartsgrensen er målt i 50-sone på Halhjemsveien. Der ble en bilist målt til 138 km/t. I 50-sonen på fv 565 i Austrheim målte vi en bilist til med 114 km/t. I 30-sonen ved en barnehage på Karmøy ble en sjåfør målt til 65 km/t, forteller han.

Nedgang i landet

UP-sjefen ser med alvor på dette og konstaterer at det ikke er nedgang i alvorlige ulykker i distriktet, slik det er i resten av landet.

— I første halvår i fjor hadde vi 15 prosent av alle de alvorlige ulykkene i landet. I år har dette steget til 19 prosent. Mens antallet alvorlige ulykker med drepte eller hardt skadde har gått ned med 22 prosent i resten av landet, ligger det stabilt hos oss. Vi skulle gjerne sett at vi fikk en nedgang også her på Vestlandet, sier Terje Oksnes.

Tolv døde

Han forteller at patruljene har hatt mange promillekontroller. Det betyr at antall kontrollerte bilister stiger.

— Når vi har promillekontroller, går jo det på bekostning av fartskontroller, påpeker han.

Distriktslederen opplyser at tolv mennesker mistet livet i hele UP-distriktet i løpet av første halvår.

— Det er to færre enn i fjor, men likevel for mange. 43 mennesker ble hardt skadet i år. I fjor var det 44. Vi skulle gjerne ha sett en enda større nedgang.