Arbeiderpartiet går i dag ut med sitt helseløfte for valgkampen, samt ti punkter der partiet vil forbedre hverdagen for norske pasienter.

Løftet legges frem på en pressekonfereranse i Oslo i dag.

— Vi har økt sykehusrammene med 12 milliarder i åtteårsperioden fra 2005 til 2013. Nå vil vi øke dem med ytterligere 12 milliarder i perioden 2013-2017, sier helseminister Jonas Gahr Støre.

Han sier at partiet har råd til å investere i framtidens sykehus, fordi de ikke prioriterer skattekutt, slik han mener Høyre og Fremskrittspartiet gjør.

Planen innebærer en million flere behandlinger i 2017 enn i 2012, og at alle pasienter skal få en bindende behandlingsfrist. Dessuten skal all utveksling av informasjon skje elektronisk.

— Vi tar nå farvel med drosjene som kjører papirer mellom sykehusene, og med faksmaskinen, sier helseministeren.

Lengre åpningstider

I tillegg til økte rammer, lover Arbeiderpartiet å forbedre disse punktene:

• Lengre åpningstid i sykehusene slik at de kan gi planlagt utredning og behandling til flere pasienter.

• Nye sykehusbygg. Fullføre åtte store byggeprosjekter og bidra til økonomisk handlingsrom for at regionene kan komme raskere i gang med planlagte nye sykehusbygg i hele Norge.

• Styrke ledelse ved sykehusene og samarbeide med ansatte for heltidskultur og økt kompetanse. Redusere byråkrati, og gjøre sykehusene i stand til å ansette mer støttepersonell for å avlaste helsepersonellet.

• Fornye IKT slik at kommunikasjon kan skje elektronisk. Utrede, utvikle og kvalitetssikre én innbygger én journal. Vi vil forandre lovverket for å ta i bruk nye IKT-løsninger.

• Gjennomføre kreftstrategien og modernisere strålebehandling både gjennom nye vanlige strålemaskiner og ved å fortsette arbeidet med å etablere partikkelterapi i Norge.

• Styrke behandlingskapasiteten innen rus og psykisk helse. Kapasiteten ved de distriktpsykiatriske sentrene skal styrkes og det skal lages nasjonal plan for økt kapasitet og bedre kvalitet i rusomsorgen.

Lager bonuspott

• Sette av til en kvalitetspott som belønner de sykehusene som har best resultater og mest fornøyde pasienter.

• Anskaffe nye CT og MR-maskiner, og gi sykehusene økonomi til å øke private kjøp av undersøkelser og gi nye retningslinjer for undersøkelsene.

• Gjennomføre forenklinger i pasientrettighetsloven slik at alle pasienter får raskere beskjed om time og pasienter får automatisk oppfølging hvis fristen ikke kan holdes.

• Innføre av e-resept i sykehusene, gjennomføre pilotprosjekt for kjernejournal, samle mer informasjon på Helsenorge.no og forenkle oppgjør for pasientreiser. Bruke mer SMS for rask kommunikasjon om timeavtaler.

- Kan kutte skatt og køer

I tirsdagens helsedebatt i Arendal ble Støre flere ganger utfordret på spørsmålet om helsekøer. Både Frp og Høyre anklaget regjeringen for bruke helsekøer som et middel for å spare penger.

— Samtidig er det å la folk stå i kø, det dyreste vi kan gjøre for samfunnet. Folk taper penger, bedrifter mister verdifulle ansatte og staten må betale sykelønn, sa Siv Jensen (Frp).Både hun og Bent Høie (H) avviste derfor at det var noen motsetning mellom det å bruke mer penger på å kjøpe tjenester fra private, og å kutte skatter.

— I dag er privat behandling forbeholdt dem som har god økonomi. Vi vil gjøre den tilgjengelig for alle, sa han.

Høyre ønsker dessuten å legge ned Helseregionforetakene, for å kutte i helsebyråkratiet.