— Vi snakker om en urbanisering og humanisering av et kjøpesenter. Var ikke det fint sagt, sier Hans-Jacob Roald, leder for planarbeidet i Fjell kommune.

I dag domineres området av næringsbygg og Sartor Storsenter. Mandag legges den nye reguleringsplanen for Straume sentrum frem for de ni medlemmene i formannskapet i Fjell kommune. I formannskapet sitter fire fra Fremskrittspartiet og en fra hver av partiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Venstre og Sotralisten.

— Dette er den største og mest komplekse planen vi har lagt frem noensinne - den er stor også i nasjonal målestokk. Vi ønsker å kombinere strilekulturen med bytenkning. Det er en utfordring, sier Roald.

Nesten dobling

Fjell kommune har 22.000 innbyggere, men kommunen er i sterk vekst og har ifølge Roald utbyggingsareal til 4000-5000 flere.

Området ved Sartor Senter er i dag på vel 82.000 kvadratmeter og skal bygges ut med nær 100.000 kvadratmeter. Senteret blir 56.000 kvadratmeter større, mens arealet rundt øker med vel 43.000 kvadratmeter. Planen forutsetter at 12.000 kvadratmeter eksisterende kontor- og handelsbygg fra 1980- og 1990-tallet rives for å gi plass til nytt liv.

En allmenning skal dele dagens kjøpesenter i to. Gjennom området blir det et nett av gangveier. Der det i dag er kulturlandskap og beitemark for sauer, blir det en ny park på 7300 kvadratmeter, men området skal stort sett beholde sin opprinnelige form. Her kommer en dam og en kanal. I planen er det lagt inn leilighetsbygg på fire til seks etasjer med 250 til 300 leiligheter. Det er også planlagt en barnehage på 500 kvadratmeter med fire avdelinger.

— Politisk flertall

Roald regner ikke med brudulje under formannskapsmøtet mandag.

— Det er politisk flertall bak planprogrammet som ligger til grunn for arbeidet med reguleringsplanen. Den bygger på tidligere vedtak, sier Roald.

Kommunen har også presentert planen for ungdommens kommunestyre og naboer.

— Ungdommene er veldig opptatt av at Fjell er noe mer enn kystkultur. De ønsker møteplasser - ikke bare henge på rutebilsentralen eller Sartor Senter frem til det stenger.

Etter at Sotra fikk fastlandsforbindelse i 1971 har det vært en kraftig vekst i Straume-området. Bo- og jobbmønsteret har endret seg de siste årene.

— For fem-seks år siden bodde folk i Fjell og jobbet i Bergen. Nå er tendensen at de bor i Bergen og jobber i Fjell. Nettopp derfor ønsker vi å urbanisere miljøet her ute, sier Roald.

- Godkjenning i år

Etter formannskapsmøtet legges reguleringsplanen ut til offentlig høring slik at aktører som Statens vegvesen, Fylkesmannen, fylkeskommunen og nabokommuner får sagt sitt.

— Vi håper å få en godkjent plan innen utgangen av 2010, sier Roald.

— Hvor lang tid vil det ta før planen er realisert - i beste fall?

— Umulig å si. Vi håper at den delen som omhandler boligene kan komme i gang relativt raskt, sier han uten å ville spesifisere tidspunkt.