Forsvaret har i årevis ønsket seg et nytt logistikkfartøy, og i dag ble kontrakten underskrevet under en offisiell seremoni i Gravdal i Bergen.

Skipet skal bygges av sørkoreanske Daewoo Industries og koster 1,32 milliarder kroner. Det vil bli betydelig større enn de nye fregattene — fem ganger så stort målt i tonnasje - og er på ca. 26.000 tonn. Det er Sjøforsvarets største skip noensinne.

— Fartøyet vil styrke den operative evnen i langvarige operasjoner, og kunne være til stede i de nordlige havområdene, sier kontreadmiral Morten Jacobsen, sjef for maritime kapasiteter i Forsvarets logistikkorganisasjon.

- Europas mest moderne

— Det blir spennende å få dette fartøyet. Regjeringen fortsetter moderniseringen av Sjøforsvaret mot Europas mest moderne marine. Dette logistikkfartøyet er den siste brikken, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det nye logistikkfarøyet skal erstatte to eldre logistiskkfartøy, KNM «Tyr» og KNM «Valkyrien».

— Vi har lagt vekt på pris og kvalitet i forhandlingene. Daewoo leverer fire tilsvarende fartøyer til Storbritannia, og har vist at de kan levere kvalitet til lave kostnader, sier Morten Jacobsen.

I drift om fire år

Logistikkfartøyet skal leveres 1. oktober 2016, og skal da gjennom en testperiode på ca. ett år før det kommer i operativ drift i slutten av 2017.

Planen er at mannskapene fra KNM "Tyr" og KNM "Valkyrien" skal bli mannskap på det nye superfartøyet, som får en besetning på 43 personer. Det kan utrustes med ytterligere 116 besetningsmedlemmer, og har også eget hospital med plass til 48 pasienter.— Det er et nødvendig støttefartøy for å gjøre Marinen og NATOs flåtestyrker i stand til å operere over lang tid både i hjemlige og internasjonale farvann, sier Strøm-Erichsen.

Perfekt i Adenbukta

Forsvarsministeren sier et slikt fartøy ville ha vært perfekt til å understøtte den internasjonale flåten med den norske fregatten KNM "Fridtjof Nansen" i spissen, som er i Adenbukta for å hindre somaliske pirater å kapre handelsfartøyer.

— Det er langt til land når "Nansen" skal bunkre, sier Strøm-Erichsen.

Det nye fartøyet får også hangar og helikopterplattform som kan ta imot Sjøforsvarets nye NH-90-helikoptre.Forsvarets logistikkorganisasjon hadde seks tilbydere å velge mellom. Blant dem var Bergen Yards, i samarbeid med en nederlandske verftsgruppe. Ingen andre norske verft la inn anbud.

— Hvorfor gikk oppdraget utenlands?

— Det handler først og fremst om pris og kvalitet. Sør-Korea er dessuten en strategisk handelspartner for oss, og denne kontrakten kan kanskje åpne nye markeder. Sør-Korea er dessuten et partnerland til NATO, sier forsvarsministeren til bt.no.

Gjenkjøpsavtale

Norge har sikret seg en gjenkjøpsavtale med Sør-Korea. Det betyr at koreanerne forplikter seg til å kjøpe varer tilbake fra norsk industri. En tilsvarende avtale ble gjort med Spania der de fem nye fregattene ble bygget.