Til tonene en av Stabæk-sang entret kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) talerstolen og vekket Høyres landsmøte lørdag morgen.

Med seg hadde han en skryteliste over hva regjeringen har fått til i sine første syv måneder under mottoet «Vi er i gang med å fornye, forenkle og forbedre».— Ingen blir dobbelt så god av å ha dobbelt så mange mål, sa Sanner.

Vil endre plan- og bygningsloven

Før jul i fjor, fikk Sanner selv oppleve hva ansatte i NAV må bruke av tid, når de skal punsje inn skjemaer. 50.000 timer brukes på å skrive av fra papir til nett.

Nettopp NAV var et av områdene ministeren nevnte i sin tale til landsmøtet.

— Når det blir mindre detaljstyring og rapportering, kan ansatte i for eksempel NAV bruke mer tid på å hjelpe mennesker tilbake til arbeid. Når vi går fra papirpost til digitalpost slipper medarbeidere i Kommune og stat å bruke tid på å punsje data, vi sparer porto og folk får raskere og bedre tjenester, sa Sanner.

- Strammer inn på tidsfrister

Han brukte også tid på å fortelle hvordan han er i gang med å forenkle plan- og bygningsloven:

— Vi fritar bygg opp til 50 m2 fra søknadsplikt, så innbyggerne kan bygge raskere og kommunene kan bruke tiden på viktigere oppgaver.

— Vi fjerner mulighet for naboklage på saker som allerede er avgjort tidligere i byggeporsessen.

— Vi strammer inn på tidsfrister for kommunene, sa Sanner.

Når det gjelder tidsfrister foreslår Sanner blant annet at dersom kommunen bruker mer enn tre uker på å behandle en søknad om igangsettingstillatelse, så kan tiltaket settes i gang.

- Mer penger til kommunene

Et annet forslag er å fjerne muligheten for naboer til å klage der spørsmålet allerede er avgjort tidligere i byggesaken.

Sanner lovet også å styrke veksttilskuddet til kommunene.

— Flere kommuner med vekst får veksttilskudd, og vi øker tilskuddet. Vi går fra om lag 60 millioner i veksttilskudd i år, til 344 millioner til vekstkommunene neste år, sa Sanner.

Flere av kommunene som vil få mer tilskudd, ligger i Hordaland.

— Kommuner som vokser, har blitt nedprioritert gjennom veldigmange år. Jeg har møtt mange av dem i Hordaland. Jeg hadde et møte medvekstkommunene like etter nyttår og de har gitt meg en veldig klar bestilling. De sier at vi vil legge til rette for næringsliv og vekst, mennår de skal bygge ut barnehage og skole, så følger ikke pengene etter, sier Sanner til Bergens Tidende.

Kommunereform

— Så detvi gjør nå er å lage et veksttilskudd som er til å vokse med som gjør atkommuner som har en vekst på gjennomsnittlig 1,7 prosent gjennomsnlittlig overtre år, de vil få veksttilskudd og mer veksttilskudd enn de fikk før. Så det gjør at innbyggerne i de kommunene kan få bedretjenester, sier Sanner.

Et av Høyre-prosjektene det er knyttet mest spenning og debatt rundt, kommunereformen, ble selvsagt også nevnt.

— Om fire dager legger jeg frem første sak om kommunereformen for Stortinget. Jeg gleder meg. Det regner jeg med at dere gjør også, sa Sanner til applaus fra landsmøtet.

Diskuter saken under: