Minst 255 kommuner økte prisen på skolefritidsordningen i fjor, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

En hel SFO-plass kostet gjennomsnittlig 1966 kroner måneden i 2011, i fjor kostet den 2017 kroner.

Den gjennomsnittlige økningen er dermed på 2,6 prosent. Konsumprisindeksen økte til sammenlikning bare med 0,8 prosent fra 2011 til 2012, ifølge SSB.

Billig og gratis

Men Eidfjord økte ikke SFO-prisen. 715 kroner måneden for hel plass er den billigste SFO-en i landet.

— Vi er svært fornøyd med det. Jeg har aldri hørt noen foreldre klage på prisen, sier assisterende rektor Anne Istad ved Lægreid skule i Eidfjord.

Den lave prisen gir resultater. Hele 35 av 44 unger i 1. til 4. klasse bruker SFO-tilbudet i Hardanger-kommunen.

— Dessuten får de gratis kulturskole i SFO-tiden. Det er det ikke alle som får, sier Istad.

Dyrest i Valdres

Kostra-tallene viser at det er store forskjeller i Kommune-Norge. Kommunene avgjør selv SFO-prisen etter det såkalte selvkostprinsippet: Plassen skal ikke koste mer enn det det koster kommunen å drifte SFO-en.

Dyrest i landet var Etnedal i Valdres, der det kostet 3000 kroner å ha barn i full SFO i fjor.

380 kommuner

I kartet bt.no presenterer i dag, kan du se prisutviklingen i 380 kommuner i Norge. Tallet som er brukt, er månedspris beregnet for 20 timer pr. uke i SFO.

For kommunene som ikke er med i oversikten, mangler det tall fra enten 2011 eller 2012.

Tallene er hentet fra SSBs Kostra-database og er rapportert inn av kommunene.

Vi må ta høyde for at noen tall er feilført. Haram kommune har ifølge Kostra senket prisen med 759 kroner fra 2011 til 2012. Kommunen sier imidlertid til bt.no at de aldri har senket SFO-prisen.

Ingen i SSBs Kostra-avdeling var tilgjengelige for kommentar da bt.no ringte før påske.

Er du fornøyd med SFO-tilbudet i din kommune? Si din mening i kommentarfeltet!