TURID KJETLAND (foto)

— Folk opplever at det er vanskelig å få kontakt med oss, eller at de ikke får svar på henvendelser. Noen gir til slutt opp. Det er utrolig viktig for BT å bedre dialogen med den svært opplyste og engasjerte lesermassen vi har, mener Angelshaug, som frem til nå har vært utviklingsredaktør i avisen. Etter påske ser han frem til å gå i gang med å definere innholdet i sin nye jobb. Han vil skrive brev til alle BTs abonnenter og orientere dem om leserombudet, og på avisens nettsider vil det komme informasjon om hvordan leserne kan komme i kontakt med leserombudet.

Åpen for alle henvendelser

— Hvilke henvendelser regner du med å få ?

— Jeg tror mange vil komme med synspunkt på journalistikken vår, spørre om hvordan vi prioriterer, komme med ideer, fortelle om personlige erfaringer med media, eller de vil komme med kritikk. Jeg er åpen for alle typer henvendelser. Det som er viktig er at folk skal kunne komme frem til noen her på huset, sier Angelshaug.

— Vil du som leserombud alltid stå på leserens side i en klagesak?

— Nei, ikke nødvendigvis. Ikke alle pasienter får medhold hos pasientombudet. Jeg skal være en mest mulig uavhengig instans, og har leseren et berettiget klagemål vil jeg ta det opp med journalisten det gjelder. Feil vil bli rettet opp. Min viktigste oppgave er å ta leserne på alvor, og ambisjonen min er å ha den avstanden til redaksjonen som er nødvendig for å gi dem en rettferdig behandling. Samtidig skal jeg selvsagt ikke være noen motstander av redaksjonen i Bergens Tidende, understreker Angelshaug.

Fortid som lærer

Leserombudet har også tenkt aktivt å oppsøke viktige miljøer utenfor mediehuset Bergens Tidende. - Universitetet, fagforeninger, næringsråd og ideelle organisasjoner kan være aktuelle. Min oppgave er å få best mulig systematikk i dialogen med de enormt mange, rundt 350.000, som leser BT i papirutgave eller på nett eller som ser på TVHordaland, sier Terje Angelshaug.

55-åringen har arbeidet i BT i 20 år, blant annet som journalist, reportasjesjef og nyhetsredaktør. - Men jeg har også jobbet som lærer i ti år. At jeg har vært på utsiden av mediemiljøet og har venner som ikke har noe med media å gjøre, ser jeg på som en kvalifikasjon for stillingen som leserombud, sier Terje Angelshaug.

SPENT: - Forholdet mellom media og leserne har alltid interessert meg, sier Terje Angelshaug, som er spent på hva hverdagen som landets første leserombud vil bringe. <p/>FOTO: GIDSKE STARK