Det er blant punktene i helseresolusjonen som Høyre vedtok på landsmøtet lørdag. Helse er et av få punkt som Høyre har bestemt seg for å vedta ny politikk på i 2012.

Blant momentene som ble vedtatt finner man:

  • Samarbeide med private klinikker for å sikre at flere pasienter kan få rask helsehjelp for statens regning
  • Styrke pasienters rett til å velge mellom private og offentlige helsetiilbud
  • Sørge for flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger gjennom en bedre og mer fleksibel tilskuddsordning
  • Sikre høy kompetanse blant fagpersonell ved å kreve en snittkarakter på 3 ved opptak til sykepleierutdanningen

Forebygge

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) tok ordet flere ganger i helsedebatten.

— Da Bjarne Håkon Hanssen lanserte samhandlingsreformen,lanserte han også økt innsats innen forebyggende helsearbeid. Da statsråden forsvant, forsvant også viljen regjeringenhadde til å styrke kommunenes mulighet til å forebygge, sa hun fra talerstolen.

Hun og Hordaland Høyre kjempet for å få inn flere uttalelser om det forebyggende arbeidet i resolusjonen. Forslagene ble tatt med, noe Onarheim er svært tilfreds med.

— Det er utrolig viktig. Vi skal gi helsehjelp til alle, men da må vi få med at det skal forebygges også. Målet må være at færrest mulig trenger hjelp, sier hun til bt.no.

Rusmisbruk, psykisk helse og fedme nevner hun som områder hvor det kan gjøres et mye bedre arbeid.

Skolearbeid

Styrking av skolehelsetjenesten og skolehelsesøsteren er et av de viktigste områdene for Onarheim.

Onarheim vil ikke konkretisere hvor mye penger dette vil koste.

— Men vi trenger et skikkelig løft, det holder ikke med noen få millioner. Vi må være forberedt på at vi ikke ser resultatene av dette de første årene, men heller tenke langsiktig.

Helsebyråden er ikke imponert over regjeringen og Anne-Grete Strøm-Erichsens arbeid på feltet.

— I Bergen har vi økt innsatsen med 4,5 millioner. Regjeringen har klart å øke sitt arbeid med 10 millioner, for hele landet.