Ein feit gasstankbil kjem sakte sigande på dei tronge svingane inn mot Tysse i Samnanger. Gjennom sentrum må sjåføren sikta beint for ikkje å flekkja kledning frå husveggene.

Før han køyrer inn på det smalaste partiet, har han sett godt etter at ingen vindauge er opne.

Det går bra, denne gongen og.

Men ingen tungtrafikk køyrer Rv. 48 mellom Tysse og Eikelandsosen med mindre dei må.

— Ingen stad i Hordaland finn du dårlegare riksveg enn gjennom Tysse i Samnanger, seier Per Steffen Myhren, som er allvitar om temaet i Statens vegvesen.

Og endå er Rv. 48 viktigaste sambindingsvegen til Bergen både for Fusa, for søndre del av Kvam, for Kvinnherad og for Odda.

Lang kamp

Slik Myhren ser det, vil det likevel ta minst fire år frå no før anlegget kan koma i gang.

— Vi kan vel ikkje rekna med statlege pengar til tunnelen før tidlegast i 2014. Men dersom dei kjem på plass, kan forskotsmidlane brukast til å starta anlegget i 2012. Då kan vegen forbi Tysse vera ferdig i 2015, seier Per Steffen Myhren.

Ordførar Marit Aase i Samnanger har kjempa lenge for å få frigjort Tysse sentrum frå trafikken sitt strupetak. Reguleringsplanen for tunnelen og tilførslevegane var ferdig for mange år sidan. Den store bøygen har vore finansieringa.

Spleiselag

— Men no har vi endeleg fått til ein spleisepakke på rundt 100 millionar kroner. Der er Frank Mohn Fusa med, BKK, Fusa Kraftlag, og så kommunane Kvinnherad, Fusa og Samnanger, opplyser Marit Aase.

Men heile veganlegget er rekna til bortimot 250 millionar kroner. Og held vi oss til etatsforslaget til Nasjonal Transportplan, ser det smått ut med pengar til riksvegar i Hordaland dei neste 10 åra.

— Det er dystre utsikter ja, seier Myhren. - Etter forslaget til NTP får vi 113 millionar kroner kvart år til riksvegar i heile Hordaland. Og dersom Bergen skal ha halvparten av dette, er det fint lite att til resten av fylket.

Kva med samferdslelyftet?

Det som kanskje kan endra dette biletet, er sjølvsagt den politiske handsaminga av Nasjonal Transportplan, som skal opp i Stortinget våren 2009. For tre veker sidan kom det mykje omtala samferdslelyftet; lovnaden frå samferdsleminister Liv Signe Navarsete og statsminister Jens Stoltenberg om fleire titals milliardar kroner ekstra til samferdsle i åra som kjem.

I samband med desse lovnadene har samferdsleministeren og sagt klårt frå at ho har ekstra sut for dei dårlege riksvegane i distrikta.

Kjenner du veien? Si din mening i kommentarfeltet under!

TRONGE KÅR: Der er lite å gå på når tungtrafikken skal fram gjennom Tysse sentrum.
Nielsen, Rune