Arbeidet med å utforme en ny visuell profil for Bergen, har vært en møysommelig prosess. Og navnet Bergen ble silt ut som den sterkeste merkevaren.

— Det var viktig for oss at ikke den nye profilen skulle konkurrere med allerede eksisterende profiler, sier prosjektleder Ian Holcroft hos designbyrået Fuggibaggi

Frem til i dag har turister og tilreisende blitt møtt av et kaos av logoer og visuelle profiler. Den nye profilen skal ikke erstatte bedriftens egne logoer, men være et supplement som bedrifter og turisme i regionen fritt kan benytte.

— Dette kan tas i bruk både nasjonalt og internasjonalt. Mulighetene er mange, sier Holcroft.

Positiv til ordlek

PR-rådgiver Haakon B. Schrøder er positiv til at den nye plattformen bygges rundt ordet Bergen.

— Jeg synes de er veldig smart at de har benyttet dette grepet. Navnet Bergen er en knallsterk merkevare, sier PR-rådgiver Haakon B. Schrøder.

Som by trenger det ikke være en fordel med én profil og et begrep som kjennetegner innholdet. Han er skeptisk til å lete etter begrep, som oljebyen Stavanger, og teknologibyen Trondheim har gjort, og mener det kan føre til merkevaremessig fattigdom.

— Heldigvis kan du ikke sette en merkelapp på Bergen. Det ville være en fornærmelse å skrelle bort alle de sterke sidene byen har og bare sitte igjen med et begrep, sier Schrøder.

Ukjent for folk flest

Men har folk fått med seg at Bergen har fått ny profil? Nei, sier de fleste bt.no har snakket med.

Business Region Bergen har vært oppdragsgiver for profilarbeidet. Konseptet ble lansert for media, bedrifter og innbyggere i mai 2010.

— Vi vil intensivere arbeidet med å markedsføre profilen i 2011, sier Tone Hartvedt, kommunikasjonssjef i Business Region Bergen.

Hun understreker at det ligger en langsiktig strategi bak å synliggjøre det nye konseptet.

— Å bygge en profil og en merkevare er ikke bare en logo. Vi skal også legge verdier inn i merket, sier Hartvedt.

Må nå flest mulig

For at prosjektet skal lykkes, må konseptet favne bredt.

— Det har vært viktig for oss at viktige aktører i regionen får et bredt eierskap til dette, sier Hardtvedt.

Den nye visuelle plattform som skal understreke at ordet Bergen også symboliserer en hel dynamisk vekstregion.

— Hele regionen har et fantastisk mangfold å by på. Derfor ville vil ikke fokusere bare på en næring, men finne et uttrykk som kan benyttes av flest mulig, sier Asbjørn Algrøy, administrerende direktør i BRB.

Hva synes du om den nye profilen?

MODERNE: Bergen by skal med den nye visuelle profilen fremstå som renere, og mer moderne.
BYPROFILER: Byer som København og Amsterdam har begge jobbet med visuell profilering.