• Byrådsleder Monica Mæland (H), med ansvar for kultur, kirke og idrett
  • Byråd for byutvikling, næring og klima, Lisbeth Iversen (KrF) (nestleder)
  • Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap, Harald Victor Hove (H)
  • Byråd for barnehage og skole, Filip Rygg (KrF)
  • Byråd for helse og inkludering, Christine B. Meyer (H)