Enorme mengder avfall er dumpet på Vorland i Sund. Ulovlig, fastslår Fylkesmannen. I avfallet er det funnet miljøgifter.

En svær kjetting sørger for at ingen biler kan kjøre inn på den lille skogsbilveien på Vorland i Sund kommune.

Men at trafikken inn i området har vært formidabel tidligere, er tydelig når en kommer et par hundre meter inn i skogen.

**Les også:

Miljøskandalen i Sund**

Opp av det som en gang skal ha vært en myr stiger et berg bygget opp av finkuttede materialer.

Havet av fliser er på størrelse med et par fotballbaner. Flislaget er flere meter tykt.

Artikkelen fortsetter under videoklippet.

– Forurenset avfall

For tre år siden ga Sund kommune tillatelse til å planere myrområdet her til jordbruksland.

– Men her er det også et spørsmål om omfanget og hva som er levert som fyllmasse, sier rådmann i Sund, Gerhard Storebø, i dag. I sommer sa kommunen stopp. Fylkesmannen i Hordaland er også koblet inn i saken.

At det skulle ligge et flisdeponi her var Fylkesmannen ukjent med frem til i år.

Nå som omfanget er kjent og en vet hva som faktisk er dumpet i området, mener Fylkesmannen det er all grunn til å gripe inn.

– Det er ingen tvil om at det her er forurenset avfall, sier Hallvard Hageberg i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Selve deponiet har vært driftet av det lille lokale entreprenørselskapet Knappen Sjø. De som har benyttet seg av deponiet er langt større og kjente aktører.

Både Veolia Miljø og Ragn Sells har levert flismasse til deponiet.

Har ikke full oversikt

I et brev til Fylkesmannen skriver Veolia miljø at de har kjørt inn 948 lass i løpet av en toårsperiode. Det tilsvarer nesten 7000 tonn.

Ragn Sells skriver at de har levert nesten 18.000 tonn med flis.

Hageberg understreker at dette er aktører som har lang erfaring og kompetanse om regelverket.

– Vi mener at disse profesjonelle aktørene har så god kjennskap til regelverket at de burde vite at de ikke kunne levere denne type avfall på et slikt deponi, sier Hageberg.

– Hva vet dere om årsaken til at denne massen ikke er levert til vanlige anlegg?

– Det kjenner vi ikke til, men vi kan vel anta at prisen har vært gunstig her.

I tillegg skal det også ha vært andre aktører som har brukt deponiet. Hvem disse er, er foreløpig ikke kjent.

Malingsrester

Det er åpenbart at ikke alle som har kjørt inn masse har hatt ren last. Trefliser med malingsrester ligger godt synlig over store deler av deponiet. I tillegg kan en se isolasjonsmateriale og plast.

Ifølge Fylkesmannen er det også funnet trevirke med for høye verdier av krom og arsen. Begge stoffene er kreftfremkallende.

Konsentrasjonen av arsen som er funnet i deponiet er 25 ganger høyere enn den grensen Statens forurensingstilsyn har satt.

– Alle slike deponier skal være godkjent selv om det kun er ren masse som leveres. Dette deponiet er ikke godkjent, og massene her er heller ikke rene, sier Hageberg.

– Hva vil dere gjøre?

– Det er i utgangspunktet to alternativer. Enten må anlegget oppgraderes til et forskriftsmessig deponi, ellers må massene fjernes.

Ragn Sells og Veolia Miljø er allerede varslet om at de kan bli pålagt å fjerne massene og levere dem til et lovlig avfallsanlegg.

– Hadde avtale

Kjetil Vorland er grunneier i området hvor deponiet ligger. Han skjønner lite av det som skjer nå.

– Jeg har ikke hatt noe med dette å gjøre. Jeg har inngått en avtale med Knappen Sjø om at området skal planeres. Formålet med avtalen var å få en skogsvei inn til å ta ut tømmer. Samtidig skulle jeg få planert jordbruksland.

Vorland sier at utfyllingen har pågått i tre–fire år.

– Jeg har forstått det slik at det først var etter nyttår at Fylkesmannen fant ut at dette var et problem. Kommunen har jo tidligere godkjent arbeidet. Det hele virker rart, sier Vorland.

– Hva tenker du dersom området du eier er forurenset?

– Nei, det tenker jeg ikke på, det blir jo til jord uansett.

Willy Tveit er daglig leder i Knappen Sjø som har drevet anlegget. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken overfor BT.