Det var lørdag 21. mai skadene på kaien oppsto da cruiseskipet «Costa Deliziosa» slet seg. I ettertid har IMC Diving drevet sikringsarbeid på kaien.

— Vår oppgave er å sørge for at ikke mer av kaien vaskes på sjøen. Dessuten har vi tatt opp det meste av steinen som raste ut, sier Jørn Oksnes i firmaet.

Mesteparten oppe

Han forteller at mellom 150 og 200 stein raste på sjøen. Hver stein veier mellom 1500 og 2000 kilo. Oksnes anslår at de har hentet opp cirka 200 tonn stein.

— Vi sender dykker ned og heiser steinen opp. Mesteparten er nå hentet opp.

— Når er sikringsarbeidet unnagjort?

— En gang over helgen.

selskapet har en lekter liggende ved kaien. Den skjermer kaien for sjøen som slår inn fra nord.

Forsikringssak

Havnedirektør Kjell-Rune Linga sier at kaien skal bygges opp igjen når sikringsarbeidet er utført.— Det skjer i år, men når arbeidet begynner vet jeg ikke. Vi må legge en plan for det, sier han.

— Har dere fått rapport fra rederiet om hva som skjedde da kaien raste ut?

— Nei, svarer havnedirektøren.

— Vet dere hva som gikk galt?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere. Dette blir en sak mellom forsikringsselskapene.