I snitt sluttet én av ti elever helt på videregående skole året2010-2011. Det viser Levekårsundersøkelsen som Bergen kommune nylig harutarbeidet.

Blant årsakene var fagvansker, lav motivasjon, feilvalg, sykdomog stort fravær, ifølge opplysninger fra Hordaland fylkeskommune.

Blant bydelene kommer Årstad verst ut. 15,2 prosent av devideregående elevene som bor der droppet ut i 2010-2011. I motsatt ende avskalaen er Fana bydel med 6,5 prosents frafall.

Rusproblemer

Etter Årstad kommer Laksevåg (15,0 prosent) og Bergenhus (14,2prosent) på frafallstoppen.

Årstad og Laksevåg skårer høyt på negative faktorer ilevekårsundersøkelsene fra både 2008 og 2012. Bydelene har høy arbeidsledighet,lav utdanning og mange barnevernssaker og innbyggere på sosialhjelp. Noen avområdene i Årstad og Laksevåg har flest voksne med lav utdanning.

20. juni skrev Bergens Tidende at syv av ti som har sluttet ivideregående skole i Bergen i år, hadde psykiske problemer, rusproblemer ellerbegge deler.

— Må være tidligere ute

Både Nav Hordaland og Opplæringsavdelingen i Hordalandfylkeskommune mente at kartleggingen viser at debatten om frafall ivideregående skole må endres.

—  Det er ikke i møtet med videregående det skjærer seg.Tiltakene må settes inn mye tidligere enn i dag, sa Tommy Johansen,assisterende fylkesdirektør i Nav Hordaland, til Bergens Tidende 20. juni.

Blant annet viser den ferskeste undersøkelsen viser at hele én avfire familier i Årstad opplyste ved skolestart at de har problemer ifamiliesituasjonen eller lite sosialt nettverk utad. Snittet for bydelene varher 13,1 prosent.

— Vi reparerer på det som allerede har gått galt, sier NinaLudvigsen, leder for Oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen.