— Senteret skal være et kulturelt kraftsenter for hele Bergensregionen, og i den forbindelse har Os kommune samarbeidet med kommunikasjonshuset Melvær & Lien i Stavanger om konseptutvikling for driftsfasen, sier ordfører Terje Søviknes til RadiOs.no.

Oseana

Hva blir så det fremtidige navnet på senteret?

— Det har vært en spennede prosess hvor det har kommet flere gode navn opp, men vi landet til slutt på Oseana som jeg synes er et veldig godt navn som kan relateres godt til Os, samtidig som det fungerer godt nasjonalt og internasjonalt. I kommunen har vi faktisk også hatt dette navnet i tankene før det kom fra Melvær & Lien, sier Søviknes.

Hvorfor Oseana?

— Vi føler at det er et navn som kan relateres til Os uten at det bare blir lokalt. Oseana kan trekkes både mot Oleana og Ole Bull samtidig som det fungerer i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, sier Søviknes til RadiOs.no.

Ved siden av lanseringen av navnet ble det og lansert en logo og en grafisk profil for senteret på samlingen i dag.

Skal godkjennes av kommunestyret

Nå skal kommunestyret komme med den endelige godkjenningen av navn og grafisk profil.

— I kommunestyremøte 16. juni skal politikerne godkjenne navn og grafisk profil, men jeg regner ikke med den store diskusjonen siden de allerede har fått vite navnet og sett den grafiske utformingen uten at det da ble noen debatt, sier Søviknes.

Kommunen har fått hjelp til finansieringen av utformingen av navn og logo.

— Vi har fått hjelp fra Sparebanken Vest/Visjon Vest til finansieringen av delprosjektet for å styrke senterets posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, med særlig vekt på Vestlandsperpektivet, sier Søviknes til RadiOs.no.

Jan Petter Svendal
Slik skal det bli.