Mens bybanedebatten fortsatt raser på bt.no, nærmer øyeblikket seg da den første bybanevognen skal rulle på bergenske skinner.

I dag kan bt.no vise de første bildene av bybanevognen som er under bygging hos Stadler i Berlin. Karosseriet og vinduer er på det nærmeste klart, og fargene i oransje og hvitt er på plass. Men fortsatt gjenstår det mye arbeid med innmaten og understellet.

– Denne vognen skal leveres til Bergen 8. desember. Da vil den trolig settes på jernbanesporet på Minde og kjøres til verkstedet vårt på Kronstad. Deretter blir det testing og prøvedrift i noen uker eller måneder, sier informasjonssjef Rune Jenssen i Bybanen.

Skinnene i Inndalsveien vil trolig bli den første strekningen med prøvekjøring utover vinteren. Men bergenserne må smøre seg med tålmodighet før de kan få slippe om bord.

– Først må konsesjon for å drifte banen og alle godkjennelser komme på plass. Men jeg ser ikke bort fra at det vil bli noen prøveturer på våren som er åpne for vanlige folk. Kanskje vi kan kjøre folk til sentrum på 17. mai? spekulerer Jenssen.

Bybanen skal åpne i juni neste år. Da vil åtte vogner være på plass. Til høsten vil samtlige 12 vogner være levert fra Stadler.