Mandag kveld starter arbeidet med å bygge ny bro over riksvei 555 ved Drotningsvik, like ved Sotrabroen. Nå skal reisverket settes opp over veien. Senere skal broen støpes.

— Arbeidet vil foregå på kveldstid og eventuelt nattestid mandag og tirsdag. sier prosjektleder Ole-Henning Davik i Vegvesenet.

- Vet du når arbeidet starter mandag kveld?

— Jeg vil anta at det begynner mellom klokken 20 og 21. Det er litt usikkert. Det viktigste er at folk er oppmerksomme når de kjører forbi. Det er mye arbeidsfolk på stedet, sier Davik.

Kan bli stanset

Mandag kveld vil stillas og de første bjelkene monteres over riksveien. Trafikken vil bli stanset eller omdirigert i kortere perioder under arbeidet.

— Trafikken kan bli stanset i inntil fem minutter, ellers vil det bli omdirigering rundt Drotningsvik senter. Dette vil bli i forbindelse med løft av bjelker, da kan ingen biler kjøre under, sier Davik.

Det vil bli opp til entreprenøren Implenia å avgjøre om veien skal stenges eller om det blir omdirigering.

Ekstra forholdssregler

Støpingen av broen vil skje i løpet av høsten, og arbeidet skal legges til en helg. Da vil trafikken på riksvei 555 ledes rundt Drotningsvik senter.

— Det tragiske uhellet ved Rotvollhaugen bro i Trondheim gjør at vi har tatt en del ekstra forholdsregler i forbindelse med arbeidet i Drotningsvik, sier Davik.

Av sikkerhetshensyn er det et absolutt krav at det ikke skal være trafikk på veien under broen når støpingen pågår. Videre har en uavhengig inspektør også kontrollert stillaset.

— Kontrolløren har gått gjennom beregningene som er gjort for reisverket, som er dimensjonert for å kunne tåle arbeidet som skal foregå oppå. Uavhengig kontroll er en direkte konsekvens av ulykken i Trondheim.

Det vil være en frihøyde under stillaset på 4,5 meter. Ifølge entreprenøren har mannskap fra stillasfirmaet vært med under hele arbeidet med planlegging og oppsetting av stillaset.

— Det er viktig at bilistene påser at de ikke er høyere enn at de kommer under før de kjører gjennom, sånn at de ikke kjører på stillaset, sier prosjektlederen.

Nye kollektivfelt

Broen er en del av prosjektet i Drotningsvik der veien skal utvides med kollektivfelt på begge sider.

— Den nåværende broen ble naturlig nok for smal, sier Davik.

Den nye broen vil også få gangvei.