Samferdselsdepartementets kart viser de største samferdselsprosjektene under bygging.

Under Nasjonal Transportplan ble det klart at ny E39 Svegatjørn-Rådal og nytt Sotra-samband er blant de nye prosjektene på oversikten.