Ulovlige oppførte hytter og eneboliger i Fjell kommune går en usikker fremtid i møte. Kommunen oppfordrer folk å søke bruksendring før det blir fattet vedtak om riving.

En hytte som ble oppført ulovlig i 1986, er nå fjernet av brannvesenet, etter at eieren fikk pålegg fra kommunen, som BT meldte tirsdag.

Se video av hytten når den brenner ned i vinduet øverst.

Eiendommen som brant ned ble i 2008 taksert til 4,2 millioner kroner, skriver Vestnytt.Trolig finnes det også mange ulovlige eneboliger i Fjell. Det dreier seg om tidligere hytter som gjennom årene er bygget om til helårsbolig uten at tillatelse er gitt.

I en tidligere versjon av saken ble det informert om at det var eieren som brente ned hytten selv. Det stemmer ikke. Det var brannvesenet som brente ned hytten.

FØR: Slik så det ut før hytten ble fjernet.
Fjell kommune
ETTER: Slik så det ut på det samme stedet etter hytten ble fjernet.
Fjell kommune