Brannvesenet er i ferd med å gjøre opp regneskapet for 2009, og statistikken viser at det var 58 bygningsbranner i Bergen i fjor. Med unntak av 2007 har det ikke vært færre branner de ti siste årene. Rapporteringen er ikke helt avsluttet, men brannsjef Helge Eidsnes sier det endelige tallet ikke vil avvike mye fra dette.

Kartet over alle brannene viser en tydelig opphopning i sentrumskjernen.

— Det tegner seg ut at det er flest branner i området innenfor bompengeringen. Det er ikke noe nytt, kommenterer brannsjefen.

Trykk på bildet for å se større grafikk (OBS: tallet for 2009 er oppjustert fra 54 til 58 branner etter at denne grafen ble laget)

Under landsgjennomsnittet

Med 58 bygningsbranner ligger Bergen om lag en tredjedel under landsgjennomsnittet. 2008 var et år med flere store branner enn vanlig i Bergen, men også da lå man godt under landsgjennomsnittet.

— Vi tilskriver mye av dette til et godt forebyggende arbeid, både fra brannvesen og byens befolkning. Vi driver målrettet forebyggende informasjonsarbeid, og har blant annet skoleundervisning for 3000 sjetteklassinger hvert år, sier Eidsnes.

Flere omegnskommuner gjør det samme, men Bergen er den eneste av storbyene som driver skoleundervisning i så stort omfang, ifølge Eidsnes. Han forteller at justisdepartementet har vist interesse for å overføre dette prosjektet til flere branndistrikt.

Trykk på bildet for å se større grafikk

Tre mennesker omkom

Mens tallet på bygningsbranner er redusert, var 2009 året med flest dødsbranner på over ti år. Tre mennesker omkom. To av dem var polske arbeidere som døde da et hybelhus brant på Laksevåg i november.

Dette er den brannen som har gjort sterkest inntrykk på den erfarne brannsjefen i året som gikk.

— Det var den mest alvorlige brannen vi har hatt. Vi kommer til å ha økt fokus på sikkerheten i slike eldre leilighetsbygg fremover, det er også noe det jobbes sentralt med, sier Eidsnes.

Tidligere på året døde en eldre mann da leiligheten hans i Stadionveien brant.

Før 1997 var det i gjennomsnitt fire personer som døde i branner i Bergen hvert år, men de siste årene har tallet blitt redusert til én person. Hvert år har Bergen ligget godt under landsgjennomsnittet også her.

— Vi har en klar nullvisjon, sier brannsjefen.

I løpet av de siste 12 årene har det vært tre år uten at noen omkom i brann.

— I forhold til bebyggelsen vår, med mye tette trebygg, har vi større risiko enn noen annen by i Norge. Sånn sett er vi fornøyd med å holde tallene så lavt, sier brannsjefen, og viser til en god brann- og redningsberedskap som er raskt ute og redder liv.

Fokus på studentboliger

Likevel har brannevesenet sine utfordringer. Studenter er gruppen de har mest fokus på.

— Vi må alltid ha garden høyt oppe, og har særlig fokus på hybelboere i sentrum hvor mange bor og der rømningsveiene ikke er på plass.

TO MENN OMKOM: Brannen i Fyllingsveien på Laksevåg er den vi husker best fra 2009.
Helge Skodvin