Fire kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane taper på regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Dårligst ut kommer Aurland, som kan vente å miste 1.357 kroner per innbygger til neste år. Også Lærdal, Eidfjord og Modalen går i minus.

Vinneren i Hordaland er Ullensvang, som øker inntektene med 2.396 kroner per innbygger. I Sogn og Fjordane kommer Askvoll best ut, med en økning på 2.140 kroner.

Etne, Vaksdal, Høyanger og Odda er også blant kommunene som får flest kroner å rutte med i 2009. Da er det tatt høyde for vekst i antatte frie inntekter.

Sjekk din kommune her

17 taper

I alt 17 av landets kommuner taper på det nye inntektssystemet. Statsministeren mener at også taperne vil gå i pluss om få år.

Regjeringens forsalg til nytt inntektssystem for kommunene, som kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) med statsminister Jens Stoltenberg (Ap) ved sin side la fram i Horten torsdag, skal gi en jevnere og mer rettferdig fordeling av kommunenes inntekter.

Enkelt sagt skal de rike kommunene gi penger til de fattige.

1,8 milliarder

I alt 1,8 milliarder kroner skal omfordeles kommunene imellom neste år. Regjeringen foreslår imidlertid en mindre omfattende omfordeling enn det Sørheim-utvalget har gått inn for i sin rapport om forslag til nytt overføringssystem for kommunene.

I kommuneproposisjonen for 2009 får kommunene mellom 7 og 7,5 milliarder kroner mer å rutte med neste år. Mellom 3,5 og 4 milliarder av dette beløpet kan kommunene disponere som de vil.

— Mange lokale folkevalgte har all grunn til å være glade i dag. Snart vil kommunenes innbyggere oppleve en klar forbedring i grunnleggende velferdstjenester som skole og omsorg, sier kommunalministeren til NTB

Kraftkommuner taper

De fleste av landets 430 kommuner vil få mer penger til velferd og skole med det nye inntektssystemet som regjeringen foreslår, men 17 kommuner vil tape på endringene, blant annet flere kraftkommuner.

— Dette er kommuner som likevel har inntekter over landsgjennomsnittet. Om få år vil også de gå i pluss fordi inntektene deres stadig vil øke, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til NTB.

Blant taperkommunene er Eidfjord, Bykle og Bærum, mens vinnerne er skattesvake kommuner som Vestfold-kommunene og Namdalen i Nord-Trøndelag. Også flere kommuner i Sør-Norge blir vinnere, særlig fordi de får nyte godt av det nye distriktstilskuddet for Sør-Norge som regjeringen innfører.

I alt 71 kommuner får dette nye distriktstilskuddet. Regjeringen foreslår også et hovedstadstillegg for Oslo, samt et veksttilskudd for kommuner med spesielt høy befolkningsvekst.

Valgløfte

Det var ingen tilfeldighet at også statsministeren hadde valgt å være med til Horten Eldresenter torsdag. Kommunepolitikk er en viktig sak for alle de tre partiene i regjeringen.

Under valgkampen i 2005 lovet regjeringspartiene mer penger til velferd og skole. Statsministeren mener at regjeringen med sitt nye inntektsløft til kommunene er i ferd med å innfri dette valgløftet.

— Satsingen på kommunene gjør at vi har fått 9.400 flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren de siste to årene. Vi er i rute til å nå valgløftet vårt om 10.000 flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren innen 2009, sier Stoltenberg.

Hva mener du om det nye systemet? Bruk kommentarfeltet!

Bergens Tidende (arkiv)
VINNERNE: Innbyggerne i Ullensvang.
Bergens Tidende