I 2016 kan barneklinikken flytte inn i nye midlertidige lokaler med leketerapi, skolerom og flere enerom enn tidligere.

— Det trengs definitivt et nytt bygg, sier mamma Stine Mari Flikki, som selv har bodd i dagens slitte foreldrebrakker.

Seks år før det nye barnesykehuset på Haukeland skal være innflytningsklart i 2022, vil Helse Bergen nå få på plass et sengebygg som midlertidig skal huse barneklinikken.

— Vi kan ikke la de sykeste barna bo i et byggeprosjekt med støy, risting og andre problemer som kan oppstå under bygging gjennom syv år. Derfor kom vi opp med disse planene, sier prosjektleder Helge Bergmann.

Forholdene på barneklinikken har lenge vært kritisert for å være for utdaterte, uhygieniske og dårlig tilrettelagt for foreldre og barn.

Det er Helse Bergen som nå åpner lommeboken for nybygget som vil koste 339 millioner. Sengebygg Sør skal oppføres sør for Sentralblokken og vil huse 70 sengeplasser, nyfødtintensiv og poliklinikker i tillegg til rom for leketerapi og skole. Helse Bergen tror dette også vil gjøre fremdriften av det nye barnesykehuset raskere, fordi det da ikke må tas spesielle hensyn til Barneklinikken.

For familier med barn på sykehuset, vil dette bety at de slipper å bo på en byggeplass og at barna kan flytte inn i lokalene seks år før det endelige barnesykehuset står ferdig.

— Slik bygget er nå, er det godt brukt. Du ser det på gulv, vegger og tak at det er slitt. Brakkene er også slitne, sier Stine Mari Flikki som sammen med familien har tilbrakt mye tid på sykehuset det siste halve året.

På grunn av en tarmsykdom har sønnen Sjur på seks måneder vært til intensiv overvåking og behandling. Fordi det er plassmangel på fødeavdelingen på klinikken, bodde foreldrene i en av brakkene utenfor. Først etter fem måneder fikk mor og far sove på rom med sin sønn.

— Vi sov nesten ikke den natten, vi bare lå og så på ham, forteller Flikki med tårer i øynene.

Flest enerom

I det midlertidige barnebygget vil det i hovedsak være enerom. Da blir det lettere for foreldre å overnatte med barna. Slik barneklinikken er i dag, er det vanskelig for de ansatte å bevege seg i rommene dersom foreldrene sover der.

— Det er rett og slett kummerlige forhold og ansatte forteller at de av og til må trå over foreldre som ligger på gulvet, hvis de har ærend i løpet av natten. De nye enerommene er større enn mange av flersengsrommene vi har i dag, sier Bergmann.

Også Lars Aage Olsen har vært mye inn og ut av Barneklinikken med sitt multihandikappede barn.

— Det midlertidige sengebygget er viktig fordi fasilitetene på den gamle barneklinikken er på et minimum, særlig for familier og barn som har fysiske handikap og bruker rullestol eller andre hjelpemidler. Nå vil barna komme til et nytt bygg som er bedre tilrettelagt når det gjelder hygiene, toalett, rom og hensynet til barn og foreldre. Jeg tror barn med spesielle behov vil få et bedre opphold på sengeposten, sier han.

Overlege Hallvard Reigstad og enhetsleder ved post 5, Janicke Johansen, ser frem til bedre arbeidsforhold. De synes det har tatt i lengste laget å planlegge det nye sykehuset og få en ny løsning på plass.

— Vi gleder oss, først og fremst på vegne av barna og foreldrene. Nå er det ikke slik vi ønsker det skal være. Det er en påkjenning å leve på sykehuset over lengre tid med alvorlig syke barn, og en tilleggsbelastning vi ser frem til å få bort slik de materielle forholdene er nå, sier Reigstad.

Vil samle fagmiljøet

Når det nye barnesykehuset står ferdig i 2022, er planen å benytte det nye sengebygget til sengepostene i Sentralblokken mens den pusses opp. Et økt krav om enerom, vil også føre til mindre kapasitet i sentralblokken.

— På lang sikt har vi også snakket om å flytte kreftpasientene til samme sted for å få samlet fagmiljøet og ha en bedre utredningskompetanse samlet på en plass, sier Bergmann.

Det nye bygget betyr at foreldre kan få mulighet til å sove på rom med det nyfødte barnet sitt. For mamma Flikki blir det trolig flere sykehusbesøk i fremtiden på grunn av sønnens sykdom.

— Det er vanskelig å vite om vi er nødt til å komme hit igjen, men jeg regner med det, sier hun.

Hva mener du om saken?

HER SOVER FORELDRENE: Her er det lille rommet Stine Mari Flikke har til disposisjon i en av brakkene. Hun og samboeren sov i en brakke de fem første månedene av sønnen Sjurs liv. Først da fikk de enerom en uke for å forberede seg på familielivet hjemme.
EIRIK BREKKE