Videoen øverst på siden stammer fra et overvåkningskamera i Nordahl Bruns gate i Bergen sentrum. Opptaket er gjort natt til søndag 24. mars i år.

FANGET: Her i Nordahl Bruns gate ble en mann angrepet og slått i mars i år. Et kamera fanget det grove overfallet.
ELIAS DAHLEN

Slår og slår

Det var lagt frem som bevismateriale i Bergen tingrett i straffesaken mot en 23 år gammel ustraffet mann. Han var tiltalt for legemsbeskadigelse.

Normal straff for slik vold er seks måneder ubetinget fengsel hvis angrepet er uprovosert.

Først slår og sparker 23-åringen den andre slik at han går i bakken, deretter fortsetter han å slå ham flere ganger i hodet, mens han ligger bevisstløs på asfalten.

Samfunnsstraff

Politiadvokat Duc Van Nguyen ba om fem måneder fengsel, der voldsmannen måtte sone 30 dager ubetinget.

Fagdommeren mente det var noe strengt, og syntes fire måneder fengsel, der 30 dager måtte sones, var passende straff.

Men de to legdommerne dømte 23-åringen til 88 timer samfunnsstraff. Flertallet begrunnet dette med en «helhetsvurdering».

23-åringen hadde erkjent delvis skyld for forholdet før videoen ble lagt frem, han angret sterkt og han hadde plettfri vandel. Dessuten var han først blitt angrepet av den andre, og hadde ifølge dommen grunn til å være provosert.

Kranglet om nattmat

De to mennene møtte hverandre nemlig inne på Deli de Luca i Torggaten like før angrepet.

23-åringen var da sammen med en kamerat. De var begge opptatt av å spise sunn mat og snakket om at de nå skeiet ut med «nattmat».

Mannen blandet seg inn i diskusjonen, til tross for at 23-åringen først overså ham og deretter ba ham ikke blande seg inn, ifølge dommen.

Han sprøytet så brus i øynene på 23-åringen og slo ham ved øret slik at han begynte å blø. Deretter tok han kvelertak på ham, går det frem av dommen.

— Jeg kan ikke huske noe slagsmål på kiosken, men om jeg har vært frekk, skal jeg ikke bli angrepet bakfra og slått ned, sier offeret.

Mannen ble sendt ut av kiosken og fikk gå fra stedet. I retten forklarte 23-åringen at han ble sint og gikk derfor etter den andre. Etter at han hadde slått ham ned, gikk han fra stedet, men ble pågrepet av politiet kort tid etter. Han angrer sterkt på det han gjorde.

- Burde kontaktet politiet

Både politiadvokat Duc Van Nguyen og forsvarer Gisle Didriksen argumenterte i retten for at 23-åringen hadde grunn til å være sint den aktuelle natten etter å ha blitt angrepet inne på kiosken.

-Jeg er uenig med straffeutmålingen, men anker ikke, blant annet fordi samfunnsstraff er en følbar reaksjon. Likevel mener jeg at det hadde vært riktig at domfelte burde ha sonet i fengsel, men han var blitt angrepet i forkant, og det var altså ikke snakk om uprovosert vold, sier Duc Van Nguyen.

- Men angrepet ser grovt ut?

— Ja, det var grovt. Når man som domfelte her er blitt utsatt for vold i forkant, kan det være lett å miste besinnelsen. Selv om provokasjonen i det hele utgjør et formildende moment, burde domfelte ha kontaktet politiet og anmeldt hendelsen i stedet for å ta igjen, svarer politiadvokaten.

«Betydelig skadepotensial»

I dommen slås det fast at slagene ble begått mot en forsvarsløs person som lå bevisstløs på bakken i en kortere periode.

«Handlingen hadde et betydelig skadepotensial. Fornærmede ble ikke påført noen alvorlig skade, og det var NNs (red.anm.) provokasjon inne på Deli de Luca som var foranledningen for tiltaltes voldsutøvelse», heter det i dommen.

Derfor anser heller ikke retten voldsutøvelsen å være under særdeles skjerpende omstendigheter. Dersom angrepet hadde skjedd uten provokasjonen på kiosken, ville mannen etter alt å dømme fått en lengre fengselsstraff.

Fikk erstatning på 5000

Advokat Gisle Didriksen er forsvarer for 23-åringen.

— Min klient er tilfreds med dommen og har lagt saken bak seg, sier han.

— Jeg bærer ikke nag, men synes samfunnstraff er for billig. Jeg var blodig og fikk nesen brukket. Jeg husker ingenting av det som skjedde og vil bare legge det bak meg, sier offeret.

Han tilkjennes forøvrig 5000 kroner i oppreisningserstatning fra mannen som angrep ham.

AKTOR: Politiadvokat Duc Van Nguyen ved Hordaland politidistrikt.
ELIAS DALEN