— Dette er nedslående. Mange bilførere har sikkert ikke vært oppmerksom på dette nye automatiske trafikkontrollpunktet, sier trafikk-koordinator Inge Nordstrønen i Hordaland politidistrikt.

Fotoboksen mot sentrum i Fløyfjellstunnelen har vært Hordalands desidert mest innbringende for statskassen i år. Det er også der det kjøres aller fortest. 11 fartsoverskridelser har vært så grove at bilførerne har måttet levere fra seg førerkortet. I motsatt retning, mot Åsane, er det hittil i år tatt beslag i fem førerkort etter automatisk trafikkontroll.

For fort til å bli registrert

Selv om det er registrert 1167 fartsovertredelser mot sentrum i Fløyfjellstunnelen, har bare 426 saker endt med bot.

— I noen tilfeller er det kjørt så fort at kameraet ikke har klart å fange opp bilens registreringsnummer. Dessuten blir utrykningskjøretøyer og utenlandske biler strøket fra listene, sier Nordstrønen.

Nordgående løp i Fløyfjellstunnelen har hatt to fotobokser i flere år. Disse er velkjente for bilistene. Det forklarer at disse boksene kniper færre syndere enn den inn mot sentrum. Folk avpasser farten i god tid før passering av dem.

Dale på topp

I prosent er det fotoboksen like øst for Dale på E 39 som kniper flest fartssyndere. Boksen like før Dalseidtunnelen, i retning mot Voss, har registrert at i overkant av en prosent av de kontrollerte kjøretøyene holdt for høy fart. Fotoboksen nær Evanger, fra Voss mot Bergen på E 16, tar også mange fartsovertredere.

Dette har vært en sterkt ulykkesbelastet strekning de siste årene. For politiet er det derfor nedslående at det tråkkes for hardt på gassen nettopp her.

— Det er naturlig at vi aktiverer disse fotoboksene hyppig i tiden fremover, ikke minst med tanke på at vi nå er på vei inn i ferietiden med stor trafikk her, sier trafikk-koordinator Nordstrønen.

Flere nye bokser

I tillegg til den nye boksen i Fløyfjellstunnelen mot sentrum, er det de siste månedene satt opp nye fotobokser ved Straume på Sotra, en i hver retning, og på Stend i Fana. Foreløpig er ikke «fangsten» urovekkende stor på disse stedene.

Hensikten med fotoboksene er ikke bare å ta flest mulig fartsovertredere. Automatisk trafikkontroll skal også virke forebyggende. Bilførerne skal vite at det alltid er en fare for å bli tatt.

— Ingen skal vite hvilke bokser som til enhver tid er aktive. Men vi prioriterer de veistrekningene der flest bilister blir tatt, sioer Inge Nordstrønen, og håper bilistene innretter seg deretter, særlig på E 16.

Høyere enn fartsgrensen

Vegvesenet og politiet stiller ikke inn kameraene slik at de fanger opp alle som så vidt kjører over fartsgrensen.

— Vi setter grensen noe høyere. Du blir ikke fotografert hvis du passerer i 81 km/t, for å si det slik, sier Nordstrønen.

Han vil ikke ut med om grensen går på 84, 85 eller 86 km/t.

— Grensen kan variere fra gang til gang og fra sted til sted, sier han.

Vegvesenet og politiet er begynt å ta i bruk digitale kameraer. Det letter arbeidet med å sortere ut dem som kjører for fort. I Bergen er foreløpig fotoboksene i Fløyfjellstunnelen og Damsgårdstunnelen utstyrt med digitale kameraer.

5,5 millioner til statskassen

Politi og veivesen har fått mer penger til automatisk trafikkontroll. Det har ført til flerdobling av antall forelegg. Første halvår i fjor ble det utstedt 791 forenklete forelegg i Hordaland etter slike kontroller. Hittil i år har 3139 bilister fått fartskrav i posten. De har måttet ut med 5,5 millioner kroner til statskassen.

På landsbasis er det hittil i år utstedt 48.000 forelegg mot 17.000 på samme tid i fjor. Til sammen 91 millioner kroner har til nå trillet inn i statskassen.

NY FOTOBOKS: Mange bilister er åpenbart ikke klar over at det for noen måneder siden kom fotoboks i Fløyfjellstunnelens sørgående løp. Denne boksen tar flest fartssyndere i Hordaland.<p/> KNUT STRAND (foto)