• Vi besøkte byggeplassen tidligere i høst. Se vårt snurrebilde fra den nye tunnelen ved å klikke videre i bildefeltet over! Neste år blir det lange køer gjennom Loddefjord og Bjørgeveien. Da skal Ringveg Vest bygge en svær bro over trafikkmaskinen Vestre innfartsåre. Av— og påkjøringer blir stengt og hele motorveien må flyttes. Utfordringene for bilistene i vest står i kø det neste året. Først ut er påkjøringen til motorveien ved Tennebekk. Den blir stengt 1. februar 2013.

Skilter omkjøring

Første uken i februar vil byggingen av den nye broens fundamenter starte. De som kommer fra Bjørgeveien, Bjørndalskogen og Loddefjordområdet og skal på på motorveien ved Tennebekk, møter stengt vei. Omkjøring blir skiltet gjennom Lyderhornsvei mot sentrum.

— Vi kan ikke ha trafikk under broen i byggeperioden. Etter å ha utredet ulike alternativer for omkjøring, ser vi at detteer den løsningen som blir minst problematisk for folks hverdag, sier Ottar Midtkandal, prosjektleder for Ringveg Vest.

Lyderhornsveien vil bli utbedret før jul og får i tillegg nye, større rundkjøringer.

— Hele den omlagte delen av Lyderhornsveien skal stå ferdig i løpet av 2012, det er en forutsetning for trafikkomleggingen, lover Midtkandal.

Flytter motorveien

Neste steg i trafikkomleggingen kommer i april og er den verste. Den vil ramme bilister fra Askøy, Sotra og Loddefjord på vei til flyplassen eller Kokstad-Sandsli hardest.

Avkjøringen fra Lyderhorntunnelen til lokalveinettet blir stengt fra 15.april til 1. november.

Klikk her for stor versjon av grafikken!

— Dette er nok den mest omfattende endringen, som kan skape mest problemer for bilistene. Derfor gjør vi dette om våren og sommeren, da er det minst trafikk, sier Ottar Midtkandal.

Den samme avkjøringen stenger igjen fra 1.januar 2015 og da vil den ikke bli åpnet igjen. Årlig kjører det gjennomsnitlig 40-45000 biler gjennom Lyderhorntunnelen hvert døgn. De som skal til sentrum eller videre nordover mot Åsane får mindre problemer.

— Det som i dag er en bred og strømlinjeformet vei, vil bli smalere og mer svingete. Vi flytter hele motorveien 30 meter i anleggsperioden for den nye broen og reduserer farten til 60 km/t, sier byggeleder Magnar Ivarsflaten.

Det vil fortsatt bli mulig å kjøre av motorveien fra sentrum og motorveien mot vest, i rundkjøringen ved Liavatnet.

I november blir motorveien flyttet tilbake på plass igjen og påkjøringen fra Lyderhornsvei blir åpnet igjen.

Grundig informasjon

Skiltingen blir omfattende og endringer blir også skrevet fortløpende på de store informasjonstavlene.

— Det må være så godt skiltet at ingen sitter og lurer på hvor de skal kjøre, når dette åpner, sier Ivarsflaten.

Han er ansvarlig for skilting og all midlertidig trafikkomlegging. Telefonstorm fra illsinte bilister som ikke kommer seg kjapt nok fram, bekymrer ham ikke.

— Folk er veldig flinke å innordne seg nye kjøremønstre og de kjefter ikke så mye. Vi gjør det vi kan for at belastningen skal bli minst mulig for dem som kjører i området, sier Ivarsflaten.

Verre før det blir bedre

Mellom Tennebekk og Sandeide er arbeidet med siste del av Knappetunnelen i full sving. Det sprenges med en fart på vel 100 meter tunnel i uken. Først sommeren 2015 skal hele byggetrinn 2 av Ringveg Vest stå ferdig. Da skal også Lyderhorntunnelen være oppgradert.

Strekningen Dolvik til Tennebekk er da én sammenhengende tunnel.

Den største endringen vil ifølge Statens Vegvesen bli langs Lyderhornsveien og Bjørgeveien mellom Liavatnet og Sandeide. Beregningene deres viser at trafikken vil bli redusert fra 20000 til 8000 biler i døgnet. Trafikken skal bli sikrere, miljø og fremkommelighet bedre.

Men før det skal morgenrushet blir verre og bilistene må belage seg på flere måneder med køer.